search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
TEELT ▶▶▶ AARDBEI ▶▶▶ TELEN 4.0 ▶▶▶ PLANTGEZONDHEID


Lumion in de praktijk, meeldauw in het nauw


Onderzoek door Proefcentrum Hoogstraten maakte duidelijk dat uv C-licht verwoestend is voor echte meeldauw in aardbei. De blootstelling aan dat licht moet minimaal twee keer per week, en in de nacht. Lastig voor de praktijk? Niet voor de zelfstandig rijdende en handelende Lumion.


VAK | door Joost Stallen “J


e zet het apparaat ’s avonds aan, en hij doet zijn werk”, vertelt Mark Roovers in Acht- maal (N.-Br.) merkbaar tevre-


den. Roovers teelt aardbeien onder glas, in doorteelten en in een zomerteelt met het ras Sonsation. Het apparaat waarop Roovers wijst, is de Lumion van de in Leu- ven (B) gevestigde machinebouwer Octi- nion. Het is een autonoom rijdende robot met lampen die uv C-licht produceren. Het blauwige licht blijkt prima te voldoen om echte meeldauw de pas af te snijden door beschadiging van het DNA van de schimmel. Frequent spuiten hoeft dan


Op buisrail


Er draaien enkele Lumions in de prak- tijk, naast Roovers ook bij Joris Christia- nen in Meerle (B). De Lumion bij Christi- anen draait sinds afgelopen najaar in een doorteelt en in de teelt van han- gend stek. De kas is uitgevoerd met een buisrail onder elke gewasrij, h.o.h. 114 centimeter. De wielen van de Lumi- on zijn voorzien van extra velgen, op 114 centimeter spoorbreedte, Overi- gens is het niet noodzakelijk dat de buisrail precies in het midden ligt, be- nadrukt Hoeterickx. Wel is belangrijk


26


dat het apparaat zich exact voor het be- gin van de buisrail positioneert. “We be- reiken daarmee een nauwkeurigheid van drie centimeter, dat is een veilig cri- terium.” Alle functies, draaiuren en bedrijfstijden van de Lumion zijn op afstand te vol- gen, zowel door de teler als door Octini- on. Hoeterickx kijkend op zijn smart- phone: “Dit toestel heeft nu in totaal 568 kilometer gereden, en is 3.151 keer van gewasrij gewisseld. De lampen hebben in totaal 81 uur gebrand.”


▶ GROENTEN & FRUIT | 13 augustus 2021


niet meer, zo ook bij Roovers. “Op vier rijen na, want die belichten we niet. Dat is de referentie”, vult hij aan. Daarnaast zou uv C ook werken tegen spint. In onderzoek naar de effecten van uv C op Proefcen- trum Hoogstraten (PCH) reduceerde de behandeling de spintdruk met 60% in ver- gelijking met ‘niets doen’.


Modulair De Lumion is feitelijk de naam van de uv C-unit, licht Octinion-deskundige Thomas Hoeterickx toe. “Het is een modulair sys- teem: de Lumion staat op een autonoom functionerend platform, dat is de Xenion.” Die autonomie betekent onder andere dat het platform zelfstandig zijn weg vindt: in


een (kas)ruimte met een vlakke vloer on- der het gewas (als bij Roovers), in een ruimte met buisrail op de grond, of in een ruimte met gedeeltelijk buisrail en ge- deeltelijk vlakke vloer. Het betekent ook dat het platform voor meer werkzaamhe- den bruikbaar is, zoals het scouten van het gewas (met de Curion), het verdelen van biologische bestrijders over het ge- was, als basis voor een spuitrobot, voor maaiwerk, of andere werkzaamheden. Deze toepassingen zijn nog in ontwikke- ling. Het platform vormt in de toekomst ook de basis voor de plukrobot van Octi- nion – de Rubion – en voor de bijhorende logistieke voertuigen voor de afvoer van de oogst.


’s Nachts aan de slag Roovers werkt sinds dit voorjaar met de Lumion als gangbaar onderdeel van de dagelijkse praktijk: het apparaat rijdt we- kelijks gedurende drie nachten langs alle gewasrijen. “Uit het onderzoek op het PCH is gebleken dat twee rondes per week vol- staan, maar in deze fase zijn we nog wat voorzichtig en spelen we nog op zeker”,


Bij weinig ruimte blijft het platform in een rijpad, met de lampen in het pad ernaast.


FOTO’S: JOOST STALLEN


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48