search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
TEELT ▶▶▶ APPEL ▶▶▶ PEER ▶▶▶ UITGANGSMATERIAAL


bij, voor de teeltwisseling. “De bomen kweken we op huurgrond. Zeker appel is erg gevoelig voor bodemmoeheid. Door land te huren hoeven we een stuk grond nooit twee keer te gebruiken.” Wat bodem moeheid precies is, is hem niet helemaal duidelijk, maar het heeft te maken met het bodemleven. Maar er gloort hoop aan de horizon. “Er komen nu onderstammen uit Amerika die beter be- stand zijn tegen herinplantingsziekte. Ik vermoed dat die in symbiose leven met ander bodem leven dan onze eigen on- derstammen.” Jaarlijks zoekt en vindt hij nieuwe stukken grond, binnen een straal van 10 kilometer rond zijn bedrijf. “Vroeger zocht ik echt al- leen naar zware grond, om voldoende vocht bij de boompjes te houden. Tegen- woordig hebben we druppelslangen, zo- dat het ook wat lager mag zijn. Echt heel lichte grond willen we niet. Die gronden zijn te instabiel en kunnen ineens heel droog worden. Dan krijg je later proble- men met het bloeden van de bomen door de hoge worteldruk.”


Van ieder perceel wordt een bodemscan gemaakt, zodat alle details omtrent be- mesting en bodemleven bekend zijn.


Bomen gesnoeid volgens het Guyot-systeem blijven kleiner. 40


▶ GROENTEN & FRUIT | 13 augustus 2021


Bio-teelt Van ieder perceel wordt een bodemscan gemaakt, zodat alle details omtrent be- mesting en bodemleven bekend zijn. Hij werkt zoveel mogelijk op een duurzame, ecologische manier. Zo gebruikt hij al ja- ren nauwelijks kunstmest. Vorig jaar is daar een echte bioteelt bijgekomen. “Dat wilde ik al jaren eerder. Maar de eerste ja- ren van de omschakeling kosten veel geld, dat moet je dus plannen, een buffer op- bouwen.” Van Montforts planning werd bruut ver- stoord door vorstschades in 2009 en 2012. “Vorig jaar zijn we er dan toch mee be- gonnen. De eerste echte bio-boompjes worden in 2022 en 2023 afgezet.” Het is vooral de wens om duurzaam te te- len waardoor hij met bio begonnen is. “Ik wil ervan leren. Het verschil tussen con- ventioneel en biologisch telen is gering, de scheidslijn wordt steeds dunner. Daar wil ik me tijdig op voorbereiden.” Hij verwacht overigens niet dat zijn hele kwekerij bio zal worden. Conventioneel duurzaam is prima.


ILLUSTRATIE: VAN MONTFORT


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48