search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
GELUIDEN UIT DE TEELT ▶▶▶ ‘Groei bladgewassen naar wens’


BLADGEWASSEN Door het donkere weer duurt de teelt van paksoi iets langer, zegt Paul Leenheer in Zwijndrecht (Z.-H.). De kwaliteit van het geoogste product is goed. In het paksoiras Joi Choi zit momenteel veel ongelijkheid. “Bij de jonge planten, die van de planten- kweker komen, is het niet zichtbaar. Maar als ze gaan groeien, zien we het wel. Nor- maal weegt een krop 350 tot 400 gram. De kroppen van de planten die klein blij- ven, zijn maar 80 tot 100 gram. Deze krop- pen kunnen we weggooien. Waarschijnlijk is het zaad niet helemaal zuiver. De zaad- firma werkt aan een oplossing met een betere partij zaad.” De teler vervolgt: “Bij paksoi hebben we niet veel keuze in rassen en dat is jammer. Er zijn wel soorten waarvan de stengels snel breken. Maar daar zitten we ook niet op te wachten.” Iedere week wordt 500 vierkante meter


paksoi geplant. Soms een iets grotere op- pervlak als de teler daarvoor een bestel- ling heeft. Het water geven wordt aange- past aan het weer. Bij donker weer geeft de teler minder water om geen bacte- rierot te krijgen. Tegen rupsen spuit Leenheer een paar da- gen na het planten met Tracer. “Als de rup- sendruk te hoog is, spuiten we drie keer met dit middel in vier weken.” Tegen lui- zen wordt een keer met Batavia gespoten. Ook basilicum heeft door het donkere en koelere weer een langzamere groei. “Basi- licum is een echte zonaanbidder. Het ge- was heeft liever 30 graden met zon, dan 20 graden met bewolking.” Vanwege de rupsendruk wordt een keer met Tracer gespoten. “We spuiten alleen als de druk toeneemt en het nodig is. De ervaring leert dat je goed moet opletten en kijken. Want als je vlinders ziet vliegen, moet je oppassen.”


Paul Leenheer


De kruidenteelt van koriander vraagt de nodige aandacht bij het water geven. Leenheer: “Bij donker weer moeten we op- passen met water geven. Omdat de plan- ten minder gebruiken, stoppen we eerder en doen een paar gietbeurten minder. Want als we te veel gieten, kunnen we met smet en zwarte blaadjes worden overvallen.” De kwaliteit van de geoogste koriander is goed.


Oogst van koriander. 18


▶ GROENTEN & FRUIT | 13 augustus 2021


FOTO: FRED LIBOCHANT


FOTO: PETER ROEK


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48