search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
“De bomen kweken we op huurgrond. Zeker appel is erg gevoelig voor bodemmoeheid.”


half miljoen onderstammen in Tsjechië enten. Dat zijn acht vrachtwagens vol.” Een ander verschil is de mechanisatie. “Als je zware of repeterende handelingen moet uitvoeren, ga je nadenken hoe dat eenvoudiger kan. Dat resulteerde in de ontwikkeling van machines. Dan kun je denken aan een sorteermachine voor on- derstammen, rooimachines en sorteer- banden. Soms maken we die machines ook voor andere geïnteresseerden. Of we verkopen onze nog goede machine en bouwen voor onszelf een nieuwe, die weer iets aangepast is. Machines ontwik- kelen is eigenlijk een beetje uit de hand gelopen hobby van me”.


Bodemmoeheid Het bedrijf van Van Montfort beslaat 48 hectare. Daar zit ook wat akkerbouw


Guyot-systeem geeft sterkere takken


De teelt van appelbomen duurt twee jaar na het planten, perenbomen doen er drie jaar over. Afhankelijk van het ras teelt Guus van Montfort standaard knip- bomen, doorgroeibomen (appel) of V-haag (peer). Maar daar komt een sys- teem bij! Als eerste vruchtboomkweker in Neder- land gaat Van Montfort ook bomen te- len volgens het Guyot-systeem. Dit sys- teem, ontwikkeld door Feno in Italië, bestaat uit een horizontaal gebogen stam die aan één kant is vertakt. Dit le- vert sterkere takken op. “De boompjes worden scheef geplant en blijven daar- door kleiner. Ze worden maximaal 2,80 meter hoog. Het grote voordeel daarvan


is dat alles vanaf de grond te plukken is. Je hebt dan geen hoogwerker meer no- dig.”


Dit nieuwe teeltsysteem heeft echter nog meer voordelen. “De boompjes zijn smal, waardoor de rijafstand terug kan naar 2,20 meter. Ondanks dat komt het licht overal. Dat zorgt voor een gelijkma- tigere vruchtgroei en betere kleuring. Dat levert meer klasse-1-vruchten op. Het is vooral interessant voor rassen die moeilijk kleuren of krap aan de maat zijn, zoals Pinova. Ook het wegknippen van takken, bijvoorbeeld in geval van kanker, gaat eenvoudig. Snoeien voor vernieuwing van het vruchthout is altijd mogelijk.”


▶ GROENTEN & FRUIT | 13 augustus 2021 39


FOTO’S: HORTISERVICE


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48