search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Ton Slagter en Siem Groen beoordeelden dit jaar de bloemkoolpotplantenproef. Ze zijn ook beschikbaar voor ‘groene’ studie- activiteiten en andere kennisdeling.


gastspreker bij afgebakende onderwer- pen.” Groen was veredelaar bij Syngenta. Steenhuis over zijn bijdrage: “Veredelaars en vertegenwoordigers komen overal. Zij hebben een heel brede kijk.” Bram Hoo- gen doorn en Kees Botman zijn de broc- coli-experts.


Kennis doorgeven leuk om te doen Andijker Kees Botman vindt het doorge- ven van kennis leuk om te doen. Hij rea- geerde positief op de oproep om Gilde-lid te worden. Zijn zoon Meindert-Jan zet het ouderlijk bedrijf voort. “Je moet wel nog steeds een passie voor het vak hebben”, stelt hij. “Je wordt al snel overal voor ge- vraagd.” Het beoordelen van de rassen- proef was zijn eerste taak. Met zijn teelt- collega Bram Hoogendoorn heeft hij de criteria op een rij gezet. “Als mensen van de praktijk hebben we ook gelet op ver- werkbaarheid, arbeid en dat soort zaken. Ik heb drie keer gekeken. Als het moment daar was, dan racete ik over het veld.” De beoordelingen zijn in kaart gebracht, maar de proef is niet door telers bezocht. “Dit is een absurd jaar. Door de weersom- standigheden heeft het product veel schade opgelopen. De geschiktheid is to- taal niet representatief”, aldus de ex-teler.


Belangrijke kennis Of er andere taken zijn die hij op zich kan nemen? Botman denkt van wel. Hij heeft een verleden als voorzitter van de studie- club. “Ik kan het verhaal goed vertellen. Ik heb lezingen gegeven over bodemkunde en dan sleepte ik bakken met grond mee. Grond moet je zien en voelen. Als het nog plakt, moet je niet op je land komen.” Vroeger stond dit als een paal boven wa- ter, maar tegenwoordig met grote machi- nes wordt de teler volgens hem misleid. De bovengrond lijkt rul, maar daaronder is het verprutst. Een andere specialiteit van Botman is de Nitracheck. “Als je meet wat nog vrijkomt, bespaar je op je gift en/of je voorkomt een gebrek. De test is hartstikke betrouwbaar. Op het eigen bedrijf doe ik dat nog altijd en soms bij collega’s. Vroeger, ten tijde van MilieuBewust Telen (MBT) was de Nitra- check zelfs verplicht.” Hij vindt het raar dat deze meting niet meer vereist wordt, ook niet bij GlobalGap. Botman ziet zich nog wel voor een groep jonge telers staan. Als beoefenaar van West-Fries cabaret schrikt niets hem af. “Je moet mensen vertellen wat ze al weten, maar dan met humor. Als je ze kunt pak- ken, blijft de boodschap hangen.”


Paneldiscussies Op de vorige bloemkool- en broccolicon- tactdag bij Verdonk Broccoli BV in Wer- vershoof (N.-H.) was de ex-teler een van de toehoorders die de discussie aanging met lector duurzaam bodembeheer Gera van Os van Aeres Hogeschool Dronten. “Als wetenschapper heeft ze veel verstand van zaken. Maar ze spreekt vooral over al- gemene tendensen. Dan moet je je als te- ler laten horen, opdat zo’n wetenschapper ook van ons leert.” Steenhuis ziet mogelijkheden om dit soort discussies in de toekomst te regisseren, in de vorm van een panel met telers, weten- schappers en beleidsmakers. Bij master- classes werkt dit nu ook al zo.


Toekomst Het Gilde van de Groene Vingers lijkt nu nog een Noord-Hollands onderonsje, maar dat is volgens Stoll zeker niet de be- doeling. “Vollegrond.net werkt landelijk. Maar dit is toch het centrum van de teelt. Sla is meer over het land verdeeld en de teelt van spr- uitkool zit hoofdzakelijk in Zuid-Holland. Als we het concept verder hebben uitge- rold, zullen we zeker ook daar medestan- ders zoeken.”


▶ GROENTEN & FRUIT | 13 augustus 2021 31


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48