search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
TEELT ▶▶▶ BEWARING ▶▶▶ CONTROLLED ATMOSPHERE


Groenten flexibel bewaren met CA-boxen


De Zwitserse teler Daniel Vouilloz gebruikt speciale boxen om groenten te bewaren onder CA-condities. Omdat de boxen flexibel inzetbaar zijn, kan hij al zijn gewassen op het optimale moment oogsten. Dat geeft minder oogstverliezen op het veld en minder verliezen in de bewaring.


VAK | door David Eppenberger en Stan Verstegen D


e plastic boxen met een inhoud van 600 liter waren voor Daniel Vouilloz in het Zwitserse Saxon een openbaring. Zo’n tien jaar


geleden begon hij al met het testen van een prototype van de huidige boxen van de Franse fabrikant Janny MT, waarin on- der CA-condities groenten te bewaren zijn. Tegenwoordig spelen die boxen op zijn bedrijf een sleutelrol. Hij heeft er 150 tot zijn beschikking, allemaal keurig ge- nummerd, want bij wijze van spreken kan in iedere box een andere inhoud zitten, zoals bloemkool, venkel, snijbiet of sla, maar ook appels, peren of pruimen.


Product blijft vers “Dankzij die boxen kan ik verschillende producten in één koelruimte zetten. Daar- door kan ik die ruimte optimaal benut- ten”, geeft Vouilloz aan. De Zwitser teelt 20 hectare met een scala aan groenten en fruit. Hij verkoopt zijn producten aan huis en wil zijn klanten graag een breed as- sortiment aan verse groenten en fruit uit eigen productie kunnen aanbieden. Bij zijn aanpak passen de robuuste CA- boxen van polyethyleen ook arbeidstech- nisch bekeken perfect. “Ik kan een gewas in één keer volledig oogsten, dus zonder door te oogsten, en dat scheelt werk. Daarna gaat het geoogste product in de CA-boxen en daarin zijn ze, afhankelijk


34


van het product, meerdere dagen tot zelfs weken of maanden te bewaren, zonder dat de versheid er onder lijdt.” Bij bijvoorbeeld asperges spaart hij de oogst op totdat hij voldoende asperges heeft om daarmee de door zijn klanten be- stelde groentetassen mee te kunnen vul- len. Een gevoelig gewas als veldsla hoeft hij niet langer dagelijks te oogsten om het zijn klanten continu vers te kunnen aan- bieden.


Membraan is essentieel Het werkingsprincipe van de boxen is een- voudig. De volle plastic boxen worden in een koelruimte gezet en na terugkoelen wordt de box gesloten met een deksel. In die deksel zitten zes afsluitbare openingen die voorzien zijn van een membraan dat al- leen bepaalde gassen doorlaat. Daardoor stijgt het CO2


hoge RV. Wordt er bij opslag van kool on- der normale omstandigheden wel gespro- ken over gewichtsverliezen tot 20%, in de CA-boxen blijft dat volgens de fabrikant beperkt tot 1,5% en Vouilloz bevestigt dat. Wel is het belangrijk dat het product niet vochtig in de boxen terechtkomt. De houdbaarheid van veldsla is onder nor- male bewaarcondities circa 5 dagen, in de boxen is dat circa twee weken bij 2 gra- den. Bij asperge gaat de houdbaarheid bij 2 graden omhoog van 5 dagen naar 25 dagen. Chinese kool is bij 0 graden in plaats van twee drie maanden bewaar- baar en witte en rode kool bij 0 graden tot zes maanden. De fabrikant heeft voor ze- ventien gewassen (zie tabel) de optimale bewaarcondities onderzocht en vastge- steld, met als laatste toevoegingen knof- look en peterselie. Vooral bij fruit is het van belang om met een sonde regelmatig het CO2


- en zuurstofgehalte in de gaten te houden.


Aanvoerpieken opvangen In één box gaat maximaal 200 kilo kool of 150 kilo prei. Toch is het systeem niet al-


-gehalte en daalt het zuurstof-


gehalte in de box. Op die manier ontstaan op natuurlijke wijze CA-condities. Afhanke- lijk van de ‘ademactiviteit van het product’ worden één tot zes van die openingen ge- opend voor de gasuitwisseling. Voordat het product uit de boxen gehaald kan worden, moeten de deksels een paar uur eerder van de boxen zijn gehaald. Zo kan het product acclimatiseren en weer wennen aan de nor- male luchtsamenstelling.


Minder gewichtsverlies Eenmaal opgeslagen in de boxen profite- ren de producten van een permanent


▶ GROENTEN & FRUIT | 13 augustus 2021


In de deksel van de CA-boxen zitten zes afsluitbare openingen die voorzien zijn van een membraan dat alleen bepaal- de gassen doorlaat. Daardoor stijgt het CO2


-gehalte en daalt het zuurstofge- halte in de box.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48