search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
MARKT ▶▶▶ PEER ▶▶▶ APPEL ▶▶▶ OOGST


lager uit dan de productie in 2020. Die van Doyenné du Comice is met 41.000 ton 44% lager dan vorig jaar. Nederland en België nemen 65% van de productie van Conference voor hun rekening. Het marktaandeel van de Conference-peer op de Duitse markt neemt al jaren toe van 12% in seizoen 2014-’15 naar 28% in het nu afrondende seizoen. “Dat kan in het ko- mende seizoen wel eens 45% worden”, voorspelt Schwartau. Het prijspeil waar- mee de handel in Conference-peren dit najaar van start kan gaan voorspelt hij op 80 cent per kilo, met een stijgende lijn naar € 1,10 in lente en zomer 2022.


‘Perenseizoen was teleurstellend’ Perenteler en Greenery-voorzitter Gerard Pronk tempert die verwachtingen. “Laten we de huid niet verkopen voor de beer is geschoten. Het afgelopen seizoen verliep ook minder goed dan aanvankelijk voor- speld.” Alleen de telers die hun oogst op het hout verkochten, kregen zo de goede prijzen waarmee het perenseizoen begon. Het zullen overigens vooral de Noord-Ne- derlandse perentelers zijn die van het ver- hoopte hogere prijspeil zullen kunnen pro- fiteren. De Zuid-Nederlandse perentelers leveren 30% in op vorig jaar en het driejarig gemiddelde, terwijl boven de grote rivieren de telers een volle oogst kunnen halen.


Meer appels in EU dan vorig jaar In tegenstelling tot de peren zal de Euro- pese appeloogst 1% groter uitvallen dan vorig jaar en 10% groter dan het gemid-


Conference productie in 2020 en geraamd in 2021 België


Frankrijk overig 1.000


200 400 600 800


0 2020


delde van de laatste drie jaar. De lichte groei komt vooral voor rekening van Pool- se telers. Vorig jaar hadden die te lijden van nachtvorst in het voorjaar. Dit jaar plussen ze 12% ten opzichte van vorig jaar. Op het enorme volume dat uit Polen komt – ruim 4,1 miljoen ton, twee keer zoveel dan de productie van het tweede appel- land Italië – zorgt dat voor veel extra ap- pels. De Nederlandse appeloogst komt dit jaar uit op een relatief bescheiden 250.000 ton, 1% minder dan vorig jaar, maar 14% meer dan het gemiddelde van de afgelopen drie jaar. De Belgische appeltelers komen naar verwachting uit op 192.000 ton, 10% min- der dan vorig jaar, maar 14% meer dan het driejarig gemiddelde.


Meer Elstar De geraamde EU productie van Elstar is


Nederlandse perenproductie voor het eerst op nummer 1 Europese perenproductie per land, 2016-2021


x 1000 ton Italië


200 400 600 800


0 2016 42 2017 2018 2019 ▶ GROENTEN & FRUIT | 13 augustus 2021 2020 2021 Bron: WAPA Nederland België Spanje Portugal 2021 Bron: x100 ton


342.000 ton, 10% meer dan vorig jaar. Dit wordt veroorzaakt door hogere producties in Nederland en Duitsland. De geraamde Elstar-oogst in de EU is de op twee na kleinste van de afgelopen tien jaar. In Duitsland is de productie 8% hoger dan vorig jaar. De geraamde productie in Ne- derland is met 101.000 ton de op een na kleinste van het laatste decennium.


Jonagold, Boskoop en GD De hoeveelheid Jonagold (inclusief Jona- gored en Red Jonaprince) wordt geschat op 667.000 ton. Dit is 19% meer dan vorig jaar, toen de productie 562.000 ton be- droeg. De productie is nog wel onder het gemiddelde van de laatste tien jaar. De hogere oogst wordt vooral veroorzaakt door hogere producties in Nederland, Duitsland, België. Opvallend is dat in Po- len een lagere productie wordt verwacht. De oogst van Boskoop (Goudreinet) wordt geraamd op 58.000 ton, 26% meer dan vorig jaar. Golden Delicious blijft met een geschatte productie van 2.120.000 ton het grootste ras in de EU. De oogst van dit ras wordt 8% lager geraamd dan vorig jaar.


Druk op appelmarkt In de vooruitzichten naar de markt voor het komende seizoen kijkt marktanalist Helwig Schwartau met enige zorg naar de export van appels naar landen buiten de EU. “De consumptie binnen de EU is rede- lijk stabiel, maar we verliezen op de verre markten terrein aan met name Turkije en Iran.” De mindere export en het grote


Duitsland Italië Nederland Polen Spanje UK


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48