search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
FOTO: JOOST STALLEN


FOTO: APPHARVEST


FOTO: ANP


INHOUD ▶▶▶ 12


32 22


34 30


38


Interview: Marcel Belt vraagt hulp teler in monitoren oppervlaktewater


Half miljoen schade voor Limburgs vollegrondsteler Van den Eertwegh


Meesterlijke kennis van oude telers bewaard in het Groene Gilde


Zelf stikstof maken op het teeltbedrijf, hoe reageert de plant erop?


Alles door elkaar en toch optimaal gekoeld met CA-boxen


Fruitboomkweker specialiseert tegen bodemmoeheid


26 6 AMERICAN DREAM


Beleggers zijn dol op alles wat met tech en met duurzaam- heid te maken heeft. En dus ook op AppHarvest. Na de beurs- gang zoekt het bedrijf nu Nederlandse partners.


MEELDAUW WEG


Uv C-licht is verwoes- tend voor echte meeldauw in aardbei, concluderen onder- zoekers. Maar hoe laat je het twee keer per week op je gewas schijnen? Lumion had een lumineus idee.


COLOFON Groenten & Fruit is een uitgave van Misset Uitgeverij B.V. ISSN: 0925-9694 Hanzestraat 1, 7006 RH Doetinchem Postbus 4, 7000 BA Doetinchem www.misset.com


Groenten & Fruit op internet www.gfactueel.nl Twitter: @groentenenfruit Facebook: www.facebook.com/ GroentenenFruitActueel


Redactie: (0314) 35 82 28 redactie.groentenenfruit@misset.com


Hoofdredactie: Jan Vullings, (0314) 34 82 43 jan.vullings@misset.com Redactie: Ton van der Scheer, 06 20 41 58 82, ton.van.der.scheer@misset.com Joost Stallen, 06 10 21 37 16 joost.stallen@misset.com Jeroen Verheul, 06 12 71 92 38 jeroen.verheul@misset.com Stan Verstegen, 06 53 38 67 05 stan.verstegen@misset.com Peter Visser, 06 20 40 27 37 peter.visser@misset.com


2


Aan dit nummer werkten mee: Peter van de Avoird, Jan Braakman, Andrea Disco, Bert Doelman, Ank van Lier, Marga van der Meer, Joef Sleegers, Harry Stijger, Wouter van Teeffelen, Peter Verschuren, Radboud Vorage, Jacco van der Wekken


Internet: Willeke Wissink (teamleider), Erik van Aalst, Joost Beekman, Frank Bussink, Martijn ter Horst, Heleen Smit Eindredactie, vormgeving, productie: Michel Buyvoets (chef), Imago Mediabuilders, Lex Aalders, Paulus Maessen, John van Hummel


Adverteren: Jeannette van der Maas, +31 (0)6 10 41 80 99 jeannette.van.der.maas@misset.com


▶ GROENTEN & FRUIT | XXMAANDXX 20XX


Abonneren: Abonnementen kunnen op elk gewenst tijdstip ingaan. Prijzen: € 57,60 per maand exclusief 9% btw bij automatische incasso of elektronische facturatie. Bij betaling via acceptgirokaart wordt € 2,50 acceptgirokosten in rekening gebracht. Abonnement buitenland op aanvraag. Kijk voor alle abonnementsvormen op www.gfactueel.nl/abonnementen. Opgave via www.gfactueel.nl/abonnementen of telefonisch bij onze klantenservice. Abonnementen lopen automatisch


door, tenzij u uiterlijk 30 dagen voor de vervaldatum bij onze klantenservice uw abonnement opzegt. Ook voor informatie over uw lopende abonnement kunt u contact opnemen met onze klantenservice.


Klantenservice: (0314) 35 83 58 (werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur) e-mail: klantenservice@misset.com www.gfactueel.nl/klantenservice


Managing director: Cor Jan Willig Commercieel manager: Rindert Meijer Marketing manager: Chris Roest a.i.


Copyright: © 2021. Het is niet toegestaan om, zonder voorafgaande toestemming van Groenten & Fruit, gepubliceerde artikelen, onderzoeken of gedeelten daarvan over te nemen, te (doen) publiceren of anderszins openbaar te maken of te verveelvoudigen. Disclaimer: Alle (redactionele) informatie, waaronder begrepen adviezen, ideeën en meningen, is op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld. De inhoud en inkleding van advertenties is bepaald door of namens adverteerders en wordt door Misset of door de redactie niet beoordeeld op de juistheid, volledigheid en rechtmatigheid daarvan. Misset en auteurs zijn niet


41


PEREN- OOGST


De kleinste Europese perenoogst ooit maakt van Nederland de grootste peren- producent. Want hier valt het volume wat minder tegen en met mogelijk goede prij- zen wenkt een top- jaar.


aansprakelijk voor schade in verband met gebruik van (redactionele) informatie en de inhoud en vormgeving van advertenties. Privacy: Voor alle informatie over het privacy- beleid van Misset Uitgeverij B.V. verwijzen wij u naar het privacy statement op www.misset. com/privacy Leveringsvoorwaarden: Algemene voorwaarden op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van Misset Uitgeverij B.V. zijn te raadplegen op www.misset.com/ voorwaarden


Druk: Wilco, Meppel Bezorging: PostNL


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48