search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
MARKT ▶▶▶ BROCCOLI


Broccolitelers beleven weinig plezier in teelt en handel


ANALYSE | door Marga van der Meer 2


021 zal niet als een topjaar de boeken ingaan. De oogst kwam begin juni na een koud voorjaar langzaam op gang en vervolgens


had in juni en juli de kwaliteit te lijden on- der bizarre weersomstandigheden en/of de naweeën ervan. Een laag gewicht en problemen met bloeiers, geelverkleuring en smet maakten dat de productie op cir- ca 75% van het gemiddelde bleef hangen. Onregelmatige aanvoer en gaten in de planning en dus ook in de arbeidsplan- ning, maakten het er niet beter op. Stegen de weekprijzen boven de € 1, dan waren er te weinig kilo’s om er echt van te profi- teren.


‘Geen paniekverhalen meer’ Begin augustus, als de laatste planten de grond ingaan, hopen de telers op betere tijden. Meindert Jan Botman in Wervers- hoof (N.-H.) moet het nog meemaken. Hij begon afgelopen week weer met oogsten, nadat hij twee weken nagenoeg stillag. “We zijn er eind april compleet uitgere- gend en konden het land niet meer op. Die plantingen zijn dus opgeschoven. Nu kunnen we weer leveren, maar inmiddels is de prijs onder die € 1 gezakt.” Botman le- vert een deel op contract, en de rest aan vaste afnemers. “We hebben het zo goed mogelijk ingevuld.” Volgens Botman is het nu rustiger en de groeiomstandigheden zijn beter. “Ik kijk uit naar een normale markt. Geen paniekverhalen meer, alsje- blieft. Dat is mijn boodschap.”


‘Dynamisch’ Peter Appelman in Stompetoren (N.-H.) weet begin augustus te melden dat de handel ‘lui en slap’ is. “Normaal hangen ze vier keer per dag aan de telefoon, nu is het relatief stil.” De kwaliteit is in zijn ogen re- delijk. “Als ik een cijfer moet geven, dan


Broccolitelers hebben nog weinig verdiend, door lagere opbrengsten en matige prijzen. Het weer leidde tot kwaliteitsproblemen en gaten in de planning. Het lijkt nu beter te gaan, maar van een echte opleving is geen sprake.


De oogst kwam begin juni na een koud voorjaar langzaam op gang. In juni en juli had de kwaliteit te lijden onder bizarre weersomstandigheden en/of de naweeën ervan.


een 6 of 7.” De aanvoer is nog wel steeds wat onregelmatig. Appelman heeft afgelo- pen maanden kunnen planten, al was het met moeite. Hij kenmerkt het plantseizoen als ‘dynamisch’. Over de teelt en handel wil hij niet dramatisch doen. “Wat is een be- roerd jaar? De vroege teelt was matig, maar juli redelijk goed. Voor de komende maanden hoop ik er het beste van.” Of de broccoli zich goed ontwikkelt, zal behalve van het weer ook afhangen van de grond. “Het werkt niet mee, als de grond bij de oogst van een voorteelt is kapotgereden”, waarschuwt Appelman, die al meerdere ja- ren de bodem prioriteit geeft.


‘Minder dan anders’ Bij Nico Hogendoorn in Slootdorp (N.-H.) zijn de laatste planten in de eerste week van augustus gezet. “Al met al is het een


lastig plantseizoen geweest. En ook nu zijn er nog best wel structuurproblemen. We gaan de komende weken naar een normale aanvoer, zonder haperingen, maar de productie zal wel onder het ge- middelde blijven.” Hogendoorn schat dat de productie tot nu toe 15% lager dan an- ders is. Van de prijs heeft hij in de vakan- tieperiode geen hoge verwachting. “Er is weinig vraag. Hopelijk blijft het weer goed en oogsten we nog knappe kilo’s.” Peter Verschuren in Brabant heeft minder problemen met de grond. “Die is mooi rul en vochtig”, aldus de teler. Hij houdt de markt sterk in de gaten. Maar beaamt dat het niet valt te voorspellen. “In het verle- den profiteerden we er ook van als in an- dere delen van Europa de productie door extreme hitte tegenviel, dat lijkt nu nog niet aan de orde.”


▶ GROENTEN & FRUIT | 13 augustus 2021 45


FOTO: WICK NATZIJL


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48