search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
TEELT ▶▶▶ WATERSCHADE ▶▶▶ DIVERSIFICATIE


sinds ik vijf jaar geleden in het bedrijf kwam, hebben we een flinke groeispurt gemaakt. Bewerkten we in 2016 nog 100 hectare, inmiddels is dat zo’n 150 hec- tare”, zegt Chiel van den Eertwegh (31). “Daarnaast zijn we de laatste jaren meer verschillende gewassen gaan telen. Zo zijn we aan de slag gegaan met de wortelteelt op contract en met de vervroegde teelt van rabarber en Chinese kool.” Hoewel de on- dernemers houden van de afwisseling die de bedrijfsopzet biedt, brengt deze ook de nodige uitdagingen met zich mee. “Vooral goed plannen is een ding; het pakt nooit uit zoals we hadden voorzien. Ik noem het hier soms gekscherend ‘een georganiseer- de chaos’”, lacht Wim van den Eertwegh.


Uitdagingen in gewasbescherming De ondernemers zijn tevreden over het rendement van hun bedrijf. Dat komt niet alleen door de verscheidenheid aan activi- teiten en gewassen, maar ook door hoe ze hun afzet hebben geregeld. Ook hierbij is variatie het sleutelwoord. “We proberen zoveel mogelijk te produceren voor de lo- kale markt. Daarom gaan de aardappelen bijvoorbeeld naar een verwerkingsbedrijf in de buurt, leveren we de wortelen aan een collega-teler in het dorp en gaat het vlees van onze koeien naar diverse regio- nale slagers. De suikermais leveren we via


Compleet verzopen, niks van over.


een Kessels bedrijf aan retail. Ook hebben we al jarenlang een groentewinkel; dat is het ‘pakkie-an’ van mijn broer Twan. Alle groenten die we niet kwijt kunnen via deze kanalen gaan naar ZON fruit & vegetables.” Toch zijn er ook uitdagingen. Bijvoorbeeld qua gewasbescherming. “Vooral in Chine- se kool is dit een heikel punt. Voor een der- gelijk klein gewas waren sowieso al weinig middelen beschikbaar, maar de laatste ja- ren is het pakket verder afgekalfd. Hier- door is de ziektedruk toegenomen, vooral


koolvlieg is een probleem. Deze onder controle houden, is een behoorlijke uitda- ging. Maar dat vind ik tegelijkertijd ook leuk; het moet niet té makkelijk zijn.”


Chiel van den Eertwegh: “De laatste jaren steeds meer gewassen, zoals wortels op contract, vervroegde rabarber en Chinese kool.”


24 ▶ GROENTEN & FRUIT | 13 augustus 2021


Datagestuurd telen Om de Chinese koolteelt te optimaliseren, investeerden de ondernemers drie jaar ge- leden in twee WolkyTolky-meetstations. Deze meten continu allerlei parameters zo- als de bodemtemperatuur, het vochtgehal- te, de temperatuur van de krop, et cetera. “Als wat dit betreft kritische grenzen wor- den bereikt, krijgen we een melding op onze telefoon. Op die manier kunnen we beter monitoren wat er speelt in de teelt en op de juiste momenten actie onderne- men, bijvoorbeeld qua watergift. Ook is het heel efficiënt, zeker voor percelen die verder weg liggen. In de toekomst willen we absoluut meer gaan doen op dit vlak; datagestuurd telen heeft de toekomst. Daarbij: als je niets doet, roest je vast.” Dit laatste vormt ook de leidraad in de toekomstvisie van de ondernemers: ze willen zoveel mogelijk meegaan met nieu- we ontwikkelingen. “Groei is geen doel op zich, we willen vooral inspringen op wat de markt vraagt. Je ziet dat vlees de laat- ste jaren steeds meer in het verdomhoekje raakt, terwijl verse groenten in de lift zit- ten. De kans is dan ook reëel dat we hier de komende jaren meer op gaan inzetten.”


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48