search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Het bedrijf heeft twee WolkyTolky-meetstations. Ze meten continu allerlei parameters zoals de bodemtemperatuur, het vochtgehalte, en de kroptemperatuur, en geven een melding bij het bereiken van kritische grenzen.


devergoeding. “Van de verzekering hoe- ven we niks te verwachten, die dekt geen schade door hoog water. Het probleem is vooral dat wij buitendijks zitten en dit ge- bied na de overstroming van 1995 is aan- gewezen als retentiegebied. In tijden van hoge waterstanden kan hier overtollig Maaswater worden opgevangen. In feite offeren wij ons dus op om de waterstand elders te verlagen. Maar in tegenstelling tot de binnendijkse gebieden in deze regio is het gebied buitendijks niet aangewezen als rampgebied. Hierdoor kunnen we geen aanspraak maken op het Nationaal Ram- penfonds. Volgens de overheid hadden we, doordat we in een retentiegebied boe- ren, kunnen weten dat zoiets kon gebeu- ren. Maar zoals gezegd: iets dergelijks hebben we nog nooit meegemaakt in de


zomermaanden. Hoe hadden we dit risico dan kunnen incalculeren? Dat is niet fair, in feite is er sprake van rechtsongelijkheid.” Volgens de tuinder maken enkele Tweede Kamerfracties zich sterk voor het lot van agrariërs met buitendijkse percelen “Maar eerlijk is eerlijk: het ziet er niet goed uit. Zolang we geen definitief ‘nee’ krijgen, blíjven we echter hoop houden. En wordt de schade uiteindelijk niet vergoed, dan is dit zonder meer een fikse tegenslag. Maar we laten ons niet uit het veld slaan.”


Georganiseerde chaos Het bedrijf van Van den Eertwegh is een echt familiebedrijf. De overgrootouders van Wim startten de onderneming, onge- veer een eeuw geleden. Wim en zijn vrouw Carla kwamen in 1985 in het bedrijf, en-


kele jaren later haakte zijn broer Twan aan en in 2016 kwam Wims zoon Chiel in de maatschap. Vandaag de dag runnen ze het bedrijf met zijn vieren. De onderneming kent drie pijlers: volle gronds tuinbouw, akkerbouw en het houden van vleesvee. “Wij zijn er de personen niet naar om wekenlang hetzelfde te doen. Vandaar de keuze voor meerdere bedrijfstakken. Daar- bij creëren we op deze manier een stukje risicospreiding, het saldo onder de streep is bijna altijd positief.” Vanuit het oogpunt van risicospreiding kie- zen de ondernemers ook bewust voor een grote variëteit aan tuinbouw- en akker- bouwgewassen. Het teeltplan bestaat uit onder meer Chinese kool, rabarber, asper- ges, aardappelen, rode en witte kool, sui- kermais, wortelen en suikerbieten. “Vooral


▶ GROENTEN & FRUIT | 13 augustus 2021 23


FOTO’S: TWAN WIERMANS


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48