This page contains a Flash digital edition of a book.
ACTUEEL Agenda JULI 3-7 juli


5th Delft summer school Delft


Druk bezochte presentatie van nieuwe plannen van The Ocean Cleanup met op het podium (midden) vier vernieuwde drijvers.


Boyan Slat wil plastic in oceaan opruimen met meerdere drijfarmen


Niet met één groot systeem dat aan de zeebodem is verankerd, maar vijftig kleinere installaties die in de ocea- nen ronddrijven, zullen worden ingezet om het plastic uit oceanen te halen. Dit systeem is goedkoper en sneller te realiseren. Boyan Slat, de Nederlandse bedenker van het project The Ocean Cleanup, denkt volgend jaar al met de grote schoonmaak te kunnen beginnen.


Slat presenteerde zijn nieuwe plan onlangs in Utrecht, nadat hij 20 miljoen dollar had weten op te halen bij twee Amerikaanse fi lantropen.


5-7 juli Mare conference 2017: Dealing with maritime mobilities Amsterdam


6 juli


Blues in the marshes Vught


9 juli


Big Jump 2017 heel Europa


AUGUSTUS


27 augustus - 1 september Stockholm International Water Week


Stockholm, Zweden SEPTEMBER


5 - 7 september AquaTech Mexico Mexico


7 september Making Waves Afsluitdijk/Breezand


OKTOBER


Deltares wil onderzoek naar meteo-tsunami


De meteo-tsunami bij Zandvoort.


De meteo-tsunami, een vloedgolf met een hoogte van 80 centimeter, veroor- zaakte op 29 mei schade


aan de Nederlandse kust


van Rockanje tot Zandvoort. Het verschijnsel zou zijn ont- staan door een heel sterk buienfront in combinatie met hoogwater. Deltares gaat nu met behulp van modellen onderzoeken of de plotselinge drukverlaging van om en nabij de 5 millibar inderdaad de vloedgolf kan verklaren.


4 oktober Pumps & Valves Rotterdam


5 oktober Waterevent Bleiswijk


Uitgebreidere agenda op www.waterforum.net/agenda


9 oktober Wetsus congress 2017 Leeuwarden


19 september Meten en monitoren groenblauwe daken Enschede/Amsterdam


Volgens Deltares ko men meteo-tsunami wel vaker voor, maar vallen ze niet op om dat op dat moment toevallig de waterstand laag is of omdat in de winter op het strand weinig mensen zijn die het waarnemen. Het onder zoeks - instituut stelt voor een waarschuwingssysteem te ontwikke- len als blijkt dat het verschijnsel zich vaker kan voordoen en met name tijdens drukke stranddagen risico’s met zich kan meebrengen.


WATERFORUM JUNI 2017


9


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48