This page contains a Flash digital edition of a book.
WATERBEHEER


jecten bezig die de verbinding met De Biesbosch herstellen. Zo wordt in de Noor- derdiepzone het waterpeil verhoogd, zodat soortgelijke (natte) natuur kan ontstaan als in aangrenzende Biesbosch. Een recreatief verbindingsnetwerk wordt aangelegd om de natuur te kunnen beleven, zoals met kano- tochten.


Wonen op de stadsrivier


In april is de eerste drijvende woning afgemeerd bij de oude stads- werven, een voormalig buitendijks bedrijventerrein


tussen de


Beneden-Merwede en de stadsrivier De Wantij. Het hele terrein wordt herontwikkeld, ondermeer met drijvende woningen op de oevers van de stadsrivier, die nog een natuurlijke getijdewerking heeft. De Stadswerven wordt ontwikkeld als een voorbeeld van ‘building with nature’ en geeft de stad straks een eigentijds waterfront, naast het bestaande historische waterfront.


Een groen-blauwe stad en een zelfredzaam eiland zijn de twee leidende thema’s bij het waterbeheer van de stad Dordrecht. Dat zijn geen makkelijk opgaven, want Dordrecht ligt op een eiland dat is gevormd door rivierklei. Dat maakt dat de stad niet alleen compact, maar zorgt er ook voor dat het water er moeilijk de grond in gaat. Daarnaast ligt de stad aan het einde van Rijn en Maas en is de bescherming tegen


hoogwater een grote zorg. De gemeente is volop bezig om de stad wolkbreukbestendig te maken en loopt landelijk voorop bij het invullen van meerlaagse veiligheid. Een foto- impressie van enkele projecten.


[Tekst & foto’s: Ellen Kelder en Rik Heinen, gemeente Dordrecht]


woners. Een voorbeeld hiervan is verticale evacuatie, waarbij mensen in hun eigen huis of in hun directe omgeving de hoogte in gaan. Deze zomer rondt de gemeente een studie af naar de bestaande toegankelijkheid tot ‘droge verdiepingen’.


Hoogteverschil van 70 cm Veel oude woningen in de stad zijn gebouwd op houten palen die reiken tot de diepere zandlaag. Latere woningen zijn gebouwdop een ijzeren plaat. Tegenwoordig worden de woningen in Dordrecht gebouwd op een betonplaat. In de Heysterbachstraat leidt dat tot een bizar hoogteverschil tussen twee naast elkaar gelegen huizen: liefst 70 centimeter! De op houten palen gefundeerde woning (rechts) zakt niet, de woning (links) op platen wel. De gemeente heeft de riole- ring in de straat erop moeten aanpassen en een kleidam dwars over de straat houdt de grondwaterpeilen gescheiden.


WATERFORUM JUNI 2017


45


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48