This page contains a Flash digital edition of a book.
COLOFON


WaterForum Vakblad voor de Watersector


Uitgever AcquiMedia


Henk van der Brugge Brouwerstraat 2-4, 3364 BE Sliedrecht T +31 (0)184 - 48 10 40 E info@acquimedia.nl


Bladmanagement en advertentieverkoop Henno Ploeg


henno@waterforum.net T +31 (0)184 - 48 10 46


Hoofdredactie Jac van Tuijn redactie@waterforum.net


Eindredactie Jeroen Bezem


Redacteuren Arjan Veering, Esther RasenbergPieter van den Brand, Olav Lammers en Adriaan van Hooijdonk


Concept en vormgeving Blind Angle en D’sign Rotterdam


Abonnementenadministratie Waterforum Magazine wordt op aanvraag en tegen betaling van abonnementsgeld (€ 49,95 ex. BTW) toegestuurd aan relevante doelgroepen. Aanvraag en/of mutaties via info@waterforum.net


Disclaimer


AcquiMedia heeft deze uitgave op de meest zorgvuldige wijze samengesteld. AcquiMedia (hoofd)redactie en auteurs kunnen echter op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de gegevens. Uitgever, hoofdredactie en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie in deze uitgave.


Copyright


AcquiMedia 2017 Auteursrecht op inhoud en vormgeving zijn voorbehouden aan de uitgevere. Gehele of gedeeltelijk overname van artikelen uit WaterForum is slechts toegestaan met bron- vermelding en na schriftelijke toestemming van de uitgever.


WaterForum als crossmediaal platform WaterForum biedt een platform waarbij meerdere media- vormen (magazine, website, digitaal magazine, digitale nieuwsbrief) kunnen worden ingezet voor het bereiken van uw communicatieve en commerciële doelstellingen.


www.waterforum.net Een innovatieparadijs


De Nederlandse watersector is in korte tijd een paradijs ge- worden voor innovaties. Er kan geen week voorbijgaan of er is wel ergens een battle voor startups om hun nieuwste vindingen over het voetlicht te brengen. Vooral jonge tech- neuten met een vlotte pitch doen het goed. Ook start er iedere week wel ergens in Nederland een living lab. Een groep experts die de regeltjes aan de kant mogen schuiven en lekker aan de gang gaan om iets te realiseren waar de maat- schappij om verlegen zit. Nergens in de wereld is er zoveel vrijheid in de watersector voor overheid, kennisinstituten en bedrijfsleven om samen op zoek te gaan naar vernieuwing.


In deze editie van WaterForum komt het allemaal aan bod. Het thema is watertechnologie en drie doorgewinterde onder- nemende watertechnologen geven een hoge waardering voor de technologische vernieuwing bij de waterbehandeling. Minder enthousiast zijn ze overigens over de geringe impact van al die mooie nieuwe technieken op ons aandeel in de mondiale watermarkt.


In deze editie ook aandacht voor living labs, zoals de stad Dordrecht die het voortouw neemt bij de invoering van meerlaagse veiligheid. En het multidisciplinaire onderzoek NatureCoast, dat grotendeels op de zandmotor is uitge- voerd. En last but not least het eiland Marken, dat op zoek is gegaan naar zelfredzaamheid. Kenmerkend zijn de com- plexe zaken die om maatwerk vragen. Misschien zit hierin wel het probleem: al die mooie oplossingen zijn niet te vangen in standaard producten die ook nog te vermarkten zijn.


Wie nu nog oproept tot nóg meer samenwerking in de water- sector, heeft geen idee wat er inmiddels al is ontketend.


Veel leesplezier!


Jac van Tuijn Hoofdredacteur Waterforum Magazine


WATERFORUM JUNI 2017 3


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48