This page contains a Flash digital edition of a book.
Drie ondernemers over watertechnologie als product WATERTECHNOLOGIE


Nut en noodzaak van innovatie ‘Iedere drie jaar iets nieuws’


Henk Schonewille directeur Wafi lin Systems geeft NL watertechnologie een cijfer 8 voor de technologie, maar geeft een 6 voor de internationale vermarkting ervan.


worden. Ook dit willen we als een product op de markt bren- gen”, aldus Schonewille.


Voorsprong op concurrenten 8


“De ontwikkeling van membraantechnologie gaat tegenwoor- dig zo snel dat je iedere drie jaar met iets nieuws moet komen om onderscheidend te kunnen blijven”, is de stellige overtui- ging van de nieuwe directeur Henk Schonewille van het Frie- se watertechnologiebedrijf Wafi lin Systems. In april is hij als directeur aangesteld, nadat Wafi lin was gefuseerd met de Australische branchegenoot Hydrasyst. Een belangrijk doel van de fusie is de wereldwijde uitrol van de door Wafi lin Systems ontwikkelde technologie om met keramische mem- branen het hete afvalwater van textielwastunnels te behan- delen. Door slimme integratie van het membraansysteem in de wastunnel hoeft het water niet eerst helemaal te wor- den teruggekoeld. Bovendien zijn keramische membranen - in vergelijking met polymeermembranen - beter bestendig tegen de wasmiddelen die uit het hete afvalwater worden teruggewonnen.


Voor Wafi lin Systems is 2017 een belangrijk jaar. De fusie met Hydrastat en de wereldwijde uitrol van de keramische membraantechnologie schept hoge verwachtingen. Maar er is meer wat directeur Schonewille bezighoudt. “Voor ons blijft toch de rode draad dat wij samen met klanten applicaties van membraantechnologie ontwikkelen voor het behandelen van proceswater en afvalwater. Het gaat er dan om het juiste membraan te kiezen voor de juiste toepassing. In het geval van de wastunnels zien we voldoende mogelijkheden om de membraantechniek als een product op de markt te zet- ten. Maar intussen kijken we ook verder en zijn we bezig de ontwikkeling van een membraantechniek voor het indikken van melk bij de boer, zodat koeling en transport goedkoper


18 WATERFORUM NR 4


Schonewille is zich bewust dat zijn aandeelhouders conti- nuïteit willen en daarom is innovatie een apart bedrijfsonder- deel. “Membraantechnologie draait vooral om het beheersen van de vervuiling waardoor de poriën verstopt raken. Wij beschikken over een enorme praktijkervaring om het hele zuiveringsproces goed in te richten en de bedrijfskosten zo laag mogelijk te houden. Dat geeft ons een voorsprong op de concurrentie. Bestaande technieken worden gekopieerd en goedkoop op de markt gebracht.”


Volgens Schonewille zijn het niet zo zeer de opdrachtgevers die aansporen tot goedkopere technieken, maar vooral de kopiërende concurrentie. “Daarom willen wij blijven innove- ren en met gericht onderzoek bij klanten blijven zoeken naar nieuwe mogelijkheden. Hiermee voorkomen we dat we over drie jaar met lege handen staan.” De ontwikkelingen in de membraantechnologie gaan volgens hem supersnel. “Zeker in Nederland”, voegt hij eraan toe.


Wafi lin’s keramische membraanfi ltratie unit voor industriële textielwastunnels.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48