This page contains a Flash digital edition of a book.
WATERTECHNOLOGIE


De weerbarstige praktijk van het innoveren


Nederlandse watertechnologie in goede en slechte tijden


Door Pieter van den Brand en Jac van Tuijn


Nederland is in korte tijd een paradijs geworden voor watertechnologie. Nergens ter wereld bestaat er zo’n goed afgestemd netwerk van overheid, onderzoeksinstituten en bedrijven voor de ontwikkeling van nieuwe technieken voor het behandelen van water. Maar het op de markt brengen van al die innovaties, blijkt weerbarstig. Drie ervaren ondernemers delen hun ervaringen in een interview en de redactie van WaterForum zocht en vond vijf nieuwe technieken die het niet hebben gehaald.


Aan de lopende band worden in ons land watertechnologi- sche innovaties bedacht en uit dat enorm grote aanbod van mooie ideeën komen kansrijke nieuwe waterbehandelings- technieken voort. Maar niet alle technieken worden vervolgens op de markt verwelkomd. Door uiteenlopende factoren kunnen veelbelovende technieken al sneuvelen voordat men aan de marktintroductie kan denken. Gelukkig zijn er ook veel succes- verhalen. In dit themanummer over watertechnologie passe- ren beide de revue, want van allebei kunnen we immers leren.


Drie doorgewinterde ondernemers… Innovatie moet geen doel op zich worden, waarschuwt di- recteur Daniel Piet van Hydrothane in zijn interview. Toch stelt directeur Henk Schonewille van Wafi lin daar tegenover dat hij iedere drie jaar een nieuwe watertechnologie op de plank wil hebben om de concurrentie voor te blijven. Directeur Erik Roesink heeft met zijn bedrijf NX Filtratie een grote innovatie- stap gemaakt met de onlangs gestarte grootschalige produc- tie van nanofi ltratiemembraanbuizen. De drie doorgewinterde ondernemers zijn in hun interviews uitermate lovend over de kwaliteit van de Nederlandse watertechnologie. Met de tech-


Nut en noodzaak Drie interviews met ervaren ondernemers die verschillend denken over nut en noodzaak van vernieuwende water- technologie.


nische vernieuwingen en de thuismarkt zit het volgens hen wel goed. Maar met de internationale vermarkting kan veel beter.


...en vijf stopgezette pilots


Nieuwe watertechnieken kunnen in Nederland op veel aan- dacht rekenen. De verwachtingen zijn dan hoog gespannen. Maar vaak horen we er weinig meer van. De redactie ging op zoek naar vernieuwende technieken die ooit met veel bombarie wereldkundig zijn gemaakt, maar uiteindelijk in de pilotfase zijn gestrand. Vijf gevonden cases laten zien dat bij de doorontwikkeling van een goed idee ook andere zaken spelen, zoals de fi nanciering en negatieve milieu-effecten. Opvallend is dat de meeste ‘fl ops’ niet defi nitief zijn afge- schreven, maar dat de markt er vooralsnog niet aan wil. Uit navraag blijkt dat sommige ideeën nog steeds leven, maar dan voor toepassing buiten de watersector. De geleerde les is vooral dat rond een innovatieve watertechniek eerst veel kennis moet worden opgebouwd om deze goed te kunnen laten functioneren.


Lessen geleerd Vijf cases van innovatieve watertechnieken die het tot een pilot hebben gebracht, waarvan de ontwikkeling uiteinde- lijk is stopgezet.


WATERFORUM JUNI 2017


17


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48