This page contains a Flash digital edition of a book.
WATERBEHEER


Kanotocht naar Biesbosch Dordrecht grenst aan het zoetwatergetijde- gebied De Biesbosch en wil de verbindingen tussen de compacte stad en het natuur- gebied weer herstellen. De gemeente voelt zichzelf verbonden met De Biesbosch in het leefbaar houden met - en niet tegen - het water. Op het zuidelijk deel van het eiland is men met verschillende ecologische pro-


Eb en vloed onder het huis In 2006 realiseerde de gemeente Dordrecht een nieuwe wijk, Plan Tij, achter de dijk van de Merwe- de. De dijk is doorgraven, waardoor de eb- en vloedwerking van de Merwede ook in deze wijk voor een getijde zorgt. Het water kan daarbij tot 1 meter stijgen. Het Plan Tij was oorspronkelijk bedacht als een wijk met luxe woningen aan het water. Inmiddels werkt Dordrecht aan soortgelijke plannen elders in de stad, maar dan vanuit het idee om er meer waterbergingscapaciteit mee te creëren.


Dordrecht:


Werken in een compacte stad op rivierklei


Verticale evacuatie Dordrecht is een eiland, waardoor de evacu- atiemogelijkheden bij een dijkdoorbraak be- perkt zijn. Binnen de strategie meerlaagse veiligheid werkt de stad daarom niet alleen aan goede dijken, maar ook aan het ver- groten van de zelfredzaamheid van de be-


Wim Vijfwinkel


Een van de bewoners van een huizenblok aan de Krommedijk in Dordrecht is Wim Vijfwinkel, een zelfbenoemde ‘lokale waterbeheer’ die zich heel actief heeft ingezet voor een drainagesysteem onder het blok. Het systeem stelt de bewoners in staat om indien nodig de grondwaterstand te ver- hogen, zodat de houten funderingspalen onder het blok niet droog komen te staan. De gemeente wil de participatie door burgers verder vergroten en is dit jaar trekker geworden van het Interreg BEGIN, dat zich richt op sociale innovaties bij het creëren van blauw-groene infrastructuur.


44 WATERFORUM NR 4


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48