This page contains a Flash digital edition of a book.
WATERTECHNOLOGIE


Kleinere ondernemers die hun niche op de watermarkt hebben gevonden, geven een rapportcijfer aan NL watertechnologie. Onvoldoendes worden er niet uitgedeeld, maar de cijfers worden wel voorzien van een kritische noot. De grootste gemene deler: innovatie is van levensbelang, maar je moet niet innoveren om te innoveren.


‘Nederland is een fantastisch land voor watertechnologie’


Directeur Erik Roesink van NX Filtration (links) op de Aqua Nederland vakbeurs.


Erik Roesink directeur NX Filtration geeft NL watertechnologie een cijfer 9 voor de krachtige innovatie, maar betreurt de geringe internationale slagkracht.


9


“Voor ons is de Nederlandse watermarkt te klein om van te kunnen bestaan, maar het is een fantastische plek om te zijn. De acceptatie van nieuwe technologie is groot en dat maakt het relatief eenvoudig om referenties op te bouwen”, stelt di- recteur Erik Roesink van het Enschedese bedrijf NX Filtrati- on. Zijn bedrijf is net gestart met de productie van de eerste oplosmiddelvrije


capillaire nanofi ltratiemembranen. Nu de


opschaling naar een industrieel productieproces is geslaagd, kan NX Filtrations zich gaan richten op de afzet. “Als het gaat om het groeien en het terugverdienen van de investeringen, dan is de buitenlandse watermarkt voor ons cruciaal”, meent Roesink. Daarbij ziet hij vooral kansen bij het verwijderen van microverontreinigingen. “De maatschappij vraagt erom. De vraag is alleen nog wie durft het voor te schrijven.”


Roesink zit al zijn hele loopbaan in de membraantechnologie en is als voormalig directeur van X-Flow en als hoogleraar membraantechnologie aan de Twente Universiteit altijd heel erg bezig geweest met nieuwe ontwikkelingen. NX Filtration is er nu in geslaagd om op industriële schaal oplosmiddelvrije holle vezel membranen te voorzien van meerdere zeer dunne coatinglagen op nanoschaal. Deze coating zorgt ervoor dat microverontreinigingen worden tegengehouden en in het concentraat terecht komen. Door het concentraat vervolgens opnieuw in de biologische zuivering te behandelen, worden de microverontreinigingen uiteindelijk allemaal afgebroken.


De holle vezel membranen die nu door NX Filtration in productie zijn genomen en op nanoschaal van een zeer dunne coating worden voorzien.


Het permeaat kan als schoon opnieuw worden toegepast, zoals voor de productie van drinkwater


Schijterig “De regelgeving voor het verwijderen van microverontreini- gingen komt er pas als er voldoende betaalbare oplossingen zijn”, weet Roesink. “In Zwitserland en Noord-Rijn Westfalen zijn ze al zo ver. Nederland is nog schijterig. Je hoort hier wel leuke verhalen over de geringe concentraties. Het zou gaan om één paracetamolletje in een heel zwembad. Voor een paracetamol ga ik naar de apotheek. Die hoef ik niet in mijn drinkwater.” Voor hem is het een kwestie van tijd. “Als er voldoende betaalbare watertechnieken zijn, komt de regelge- ving er wel. Niet alleen in Nederland, maar in heel Europa”, is zijn stellige overtuiging. Om te laten zien dat het kan, heeft NX Filtration een pilotinstallatie ontwikkeld die binnenkort op rwzi Enschede gaat proefdraaien.


“Voor ons is nu belangrijk dat we dat we productie verder opvoeren en nog goedkopere nanomembraanfi lters weten te maken. Daarmee kunnen we een groot deel van de markt voor ultrafi ltratie gaan vervangen. Wereldwijd neemt de vraag naar selectievere membranen sterk toe”, signaleert Roesink. “Ze moeten meer water doorlaten en minder energie ver- bruiken. Onze nanofi ltratiemembranen voorzien hierin en we gaan er nu hard aan werken om dat te laten zien.”


WATERFORUM JUNI 2017 19


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48