This page contains a Flash digital edition of a book.
WATERBEHEER


loopt voorop bij de invulling van het concept ‘meerlaagse veiligheid’, waarbij niet alleen de dijken, maar ook de ruimte- lijke inrichting en een mogelijke evacuatie ieder hun bijdrage leveren aan de waterveiligheid en de nieuwe risiconormering die op 1 januari dit jaar van kracht zijn geworden.


Onderzoek naar de fi nanciële haalbaarheid van nieuwe waterbewuste zelfredzame woningen wijst uit dat de bouw niet zoveel duurder hoeft te zijn dan van een gewoon huis. In het rapport worden de meerkosten geschat op zo’n 5 tot 7 procent.


Inbreuk Al jarenlang wordt met de in de Eilandraad vertegenwoordig- de bewoners gesproken over de aanpak van de waterveilig- heid op Marken. Daarbij gingen de gesprekken vooral over de in 2006 geheel afgekeurde Zuidkade, die aan het Markermeer grenst. Aanvankelijk verliep het overleg moeizaam, omdat de Eilandraad van menig was dat de oorspronkelijke plannen


een te grote inbreuk zouden hebben op het cultuurhistori- sche landschap. Bovendien moesten bewoners ook grond afstaan. De andere dijkvakken die Marken beschermen tegen hoogwater op het Markermeer, speelden in het begin geen rol in het overleg, maar door de introductie van het concept meerlaagse veiligheid wordt nu over de volledige omringdijk gesproken en kon de impasse worden doorbroken.


Een jaar lang hebben partijen, waaronder de Eilandraad, be- keken welke ruimtelijke aanpassingen mogelijk zijn om - los van de dijkversterking - het eiland veiliger te maken tegen een overstroming van het Markermeer. Het overleg heeft ge- leid tot tal van mogelijkheden waarmee bewoners, overheden en organisaties aan de slag kunnen. Daaronder zijn concrete maatregelen die al op kleine schaal kunnen worden toege- past, maar tegelijkertijd blijkt uit het rapport dat nog heel veel werk moet worden verzet om de ideeën die zijn ontwikkeld ook daadwerkelijk tot uitvoering te brengen.


WATERFORUM JUNI 2017


33


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48