This page contains a Flash digital edition of a book.
INHOUDSOPGAVE ‘Multifunctioneel


ontwerpen van waterkering: gewoon doen’


De vraag naar het multifunctioneel ontwerpen van waterkeringen gaat toenemen, verwacht hoogleraar water- veiligheid Matthijs Kok van TU Delft. Technisch ziet hij geen enkele belemme- ringen. Het kan wel altijd effi ciënter.


Thema watertechnologie: nut en noodzaak van innovatie


Drie doorgewinterde ondernemende watertechnologen geven hun visie op het nut en de noodzaak van innovatie. Vijf gefl opte cases laten zien hoe weer- barstig de praktijk kan zijn. Plus: glamour en glitter voor twee Nederlandse prijswinnaars in het Midden-Oosten.


Waterrobuust bouwen op Marken


Meerlaagse veiligheid op Marken. Maar hoe krijg je de bewoners zover dat ze hun huizen overstromingsbestendig maken, als je ook de dijk gaat versterken? Over kleine stapjes naar meer zelfredzaamheid.


12


Nullozing voor glastuinders snel aanstaande


Nog een half jaar en dan mogen glastuin- ders geen gewasbeschermingsmiddelen meer lozen. Ogenschijnlijk is het rustig aan het front. Glastuinders, landbouworganisa- ties en watertechnologieleveranciers wachten met spanning op de laatste defi nitieve wettekst.


17


Megazandsuppleties niet altijd vanzelfsprekend


In Nederland is de zandmotor een succes, maar elders in de wereld ligt een mega- suppletie niet direct voor de hand. Vijftien onderzoekers bespraken onlangs in Delft de resultaten van hun interdisciplinaire onder- zoek naar grootschalige zandsuppleties.


32


Dordrecht: Werken in een compacte stad op rivierklei


Een fotoreportage over een stad met grote waterambities. Het scheppen van een veilige ‘blauw-groene’ stad is geen makkelijk opgave. Dordrecht is niet alleen compact, de onderliggende kleilaag zorgt er ook nog eens voor dat het regenwater moeilijk weg kan.


36


Verder in dit nummer Actueel & agenda


Column : Vieze handen 6 11


41


44


Nederland scoort in ontzoutingstechnologie 28 Bedrijvenregister


46


WATERFORUM JUNI 2017


5


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48