This page contains a Flash digital edition of a book.
AFVALWATERZUIVERING


Voor installateurs is het bijplaatsen van een zuiveringsappa- raat in een relatief klein bedrijf commercieel minder interes- sant.”


Dit beeld wordt bevestigd door de traditionele technologiele- veranciers van UV en H2O2. Hoewel de leveranciers niet met een eigen techniek op de BZG-lijst staan, blijken die indirect wel degelijk bij het lozingsverbod betrokken. Zo is Van Rem- men UV Techniek technologisch partner van HortiMaX, een gespecialiseerde leverancier van procestechnologie voor de glastuinbouw. “Wij halen samen het beste uit beide werel- den”, laat Jos Driever van Van Remmen weten. “Wij hebben verstand van UV en HortiMaX van de tuinbouw.”


Paul Buijs van Berson UV-techniek zegt desgevraagd dat Berson zich niet heeft aangemeld bij de Beoordelings- commissie Zuiveringsinstallaties Glastuinbouw, omdat zijn technologie vooral geschikt is voor grotere volumes zoals die voorkomen bij drinkwaterbedrijven en waterschappen. “Het kan overigens best zijn dat er in de glastuinbouw nog wel wordt gewerkt met onze systemen, want zo’n vijftien tot twintig jaar geleden hebben we wel systemen voor des- infectie in kassen geplaatst.” De gebruikers van die oude Berson-systemen zullen hun systeem nu dus moeten laten aanpassen.


Certifi caat en/of goedkeuring Daarmee wijst Buijs op het certifi caat dat glastelers in de toe- komst nodig kunnen hebben, in aanvulling op een goedkeu- ring. Alles draait in eerste instantie om de goedkeuring, want hiermee kan de glasteler aan de toezichthouder duidelijk maken dat hij het verplichte minimale zuiveringsrendement haalt. Een glasteler die al een bestaande zuiveringsinstallatie heeft, kan een goedkeuring krijgen als hij zijn installatie laat onderzoeken, zodat kan worden vastgesteld of de installatie het vereiste rendement haalt. Als hij ook imidaclopridhouden-


Goedgekeurde zuiveringstechnieken De Beoordelingscommissie Zuiveringsinstallaties Glas- tuinbouw (BZG) heeft op dit moment zes installaties goedgekeurd voor 95 procent van de gewasbescher- mingsmiddelen en 99,5 procent zuiveringsrendement voor imidacloprid: - Hortizone van Agrozone IE BV uit Loenen - Apollo Plus van Enthoven Techniek BV uit Maasdijk - Opticlear Diamond van Water IQ International BV uit Nuenen


- HortiMax CleanLite van HortiMaX BV uit Maasdijk - Priva Vialux E-line unit van Priva BV uit De Lier - WaterQ Defender van WaterQ uit Nijmegen


De Defender van WaterQ die als laatste aan de BZG-lijst is toegevoegd. De installatie werkt met voorfi ltratie en geavanceerde oxidatie (combinatie van lage druk UV met waterstofperoxide).


WATERFORUM JUNI 2017


37


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48