This page contains a Flash digital edition of a book.
Geen moratorium op lozingen GenX-stoffen door Chemours


De Tweede Kamer verwierp een motie van de Kamerleden Femke Merel Arissen (Partij voor de Dieren) en Suzanne Kröger (GroenLinks), die de regering opdraagt om te onder- zoeken wat de mogelijkheden zijn om nationaal een morato- rium in te stellen op de lozing en uitstoot van GenX-stoffen, zoals door het Dordrechtse chemiebedrijf Chemours. De motie was ingediend naar aanleiding van een debat met staatssecretaris Sharon Dijksma over de onrust die is ont- staan rond het chemieconcern Chemours, voorheen DuPont, in Dordrecht. Dijksma had de motie ontraden, omdat het volgens haar niet aan het Rijk maar aan de vergunningverle- ner - in dit geval provincie Zuid-Holland - is om eventueel met aanvullende eisen te komen.


De provincie Zuid-Holland heeft aangekondigd in een revisie- vergunning de toegestane lozingsvracht van het uitermate oplosbare FDR903 - een van de GenX-stoffen - terug te bren- gen van 6400 naar 2035 kilo per jaar. Kamerleden Arissen en Kröger vinden dat er een volledig lozingsverbod moet komen, zolang er nog onzekerheid bestaat over de milieubelastend- heid van deze stof. Staatssecretaris Dijksma liet tijdens het debat weten dat ze samen met de provincie kijkt in hoeverre de lozingseis nog verder kan worden aangescherpt.


LMR-directeur Ernst Fengler, PWN directeur Joke Cuperus, burgemeester Koen Schuiling van Den Helder en


burgemeester Michiel Uitdehaag van Texel, laten het eerste water uit de nieuwe leiding stromen.


Langste en diepste waterleiding ter wereld voert naar Texel


Drinkwaterbedrijf PWN en aannemer LMR Drilling zijn erin geslaagd een waterleiding aan te leggen onder het Mars- diep. De nieuwe leiding ligt op een diepte van 85 meter en is 4,6 km lang. Op deze diepte en over deze afstand is er in de wereld nog nooit eerder een waterleiding aangelegd.


De wereldprimeur heeft de beschikbaarheid van schoon en zuiver drinkwater op Texel voor de komende zestig jaar zeker gesteld.


Droogtebestrijding in Sahel kan migrantenstroom naar Europa verminderen


De uitdroging van de waterrijke gebieden in de Sahel zorgen voor slechte leefomstandigheden, waardoor mensen uit het gebied wegtrekken naar onder meer Europa, conclu- deert de stichting Wetlands International. De in Wagenin- gen gevestigde organisatie heeft een internatio naal rapport opgesteld dat aandacht vraagt voor deze relatie en oproept de verdroging te bestrijden.


“Het beheren en herstellen van de natuurlijke bronnen is essentieel om de productie van water en voedsel te verho- gen. Hiervoor zijn wetlands, zoals overstromingsgebieden en meren, ontzettend belangrijk. Vooral voor de meest kansar- me bevolking in de regio”, aldus directeur Jane Madgwick van Wetlands International tijdens de presentatie van het rapport in Brussel.


Waterrijke gebieden in de Sahel die nu sterk verdrogen, vallen samen met de gebieden van waaruit migranten naar Europa trekken.


De Europese Unie heeft 80 miljoen euro subsidie beschik- baar gesteld voor het risicobeheer bij rampen in Sub- Sahara-Afrika. De subsidie wordt onder meer ingezet om de capaciteit van waterkrachtcentrale met 10.000 MW te vergroten. Wetlands International bepleit om oog te blijven houden voor de watervoorziening voor de landbouw.


WATERFORUM JUNI 2017


7


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48