This page contains a Flash digital edition of a book.
WATERTECHNOLOGIE


al jaren succesvol draaien. Verder begreep ik dat de organi- satie zeer gecharmeerd was van de fi lm die wij inzonden over ons project op een van de Britse Maagdeneilanden.”


Lopende band De prijsuitreiking was voor beide winnaars een ervaring op zich. Kuipers: “Wij moesten de ceremonie meerdere malen repeteren, want met de sjeik in de buurt mag er natuurlijk niets misgaan. De prijsuitreiking was dan ook strak voorbe- reid.” Vollebregt: “Helaas kreeg niemand de gelegenheid om de zaal toe te spreken. Binnen drie minuten werden de tien prijzen uitgereikt. Het was echt lopendebandwerk. Podium op, foto schieten en na twintig seconden plaats maken voor de volgende winnaar.”


TNO en Elemental Water Makers hielden er wel een paar interessante contacten aan over. “TNO business developer Khalil El Bakari bezocht enkele dagen na de prijsuitreiking


samen met René Hooiveld, TNO-directeur duurzame ener- gie, een aantal water- en elektriciteitsbedrijven in de om- geving van Dubai om de potentie van onze technologie te bespreken. Verder zijn er diverse leads met bedrijven uit het Midden-Oosten uit voortgekomen. Doel is om samen met het water- en elektriciteitsbedrijf Kahramaa uit Qatar de eerste full scale MemPower-installatie te bouwen. Daar gebruiken wij het prijzengeld voor”, aldus Kuiper.


Ook Elemental Water Makers heeft interessante connecties aan de reis overgehouden. Vollebregt: “Ik ben met medeo- prichter Reinoud Feenstra nog een week gebleven om nieu- we zakelijke mogelijkheden in kaart te brengen. De komende maanden gaan we de leads verder opvolgen. Daarom komt het goed uit dat wij inmiddels een business developer in de arm hebben genomen.”


Winnaar TNO: MemPower TNO diende samen met het water- en elektriciteitsbedrijf Kahramaa uit Qatar het winnende voorstel in voor de categorie innovatief onderzoek en ontwikkeling voor de membraan- destillatietechnologie MemPower. Vertegenwoordigers van het Qaterese bedrijf namen onder andere met TNO-ceo Paul de Krom de prijs in ontvangst.


De MemPower-technologie van TNO benut duurzame ener- giebronnen, zoals zonnewarmte of restwarmte, voor de productie van zeer zuiver water met membraandestillatie. De technologie is niet alleen geschikt om van zeewater drink- water te maken, maar ook bruikbaar om andere waterige bron- nen met hoge zoutgehaltes te behandelen, zoals pekel dat de kaasindustrie gebruikt om kaas te pekelen en te ontwateren.


Of het indikken van melk en sappen. TNO voerde het afgelo- pen jaar een succesvol demoproject uit bij een Nederlandse kaasfabrikant. Door de inzet van de membraandestillatietech- nologie hoeft het bedrijf minder brijn als afval af te voeren, omdat meer zout wordt gerecycled.


Voor het MemPower-proces is een lage warmteprijs essenti- eel. Daarom voerde TNO twee jaar geleden met het Engelse bedrijf Naked Energy een demo-project in Malta uit met solar pvt-panelen. Deze panelen van Naked Energy leverden ge- noeg warmte om het proces aan te drijven. Hoe hoger de temperatuur, hoe effi ciënter het membraandestillatieproces. Tegelijk geldt dat zowel de thermische als elektrische effi cien- cy van solar pvt-panelen toeneemt door deze te koelen.


Processchema van MemPower, waarbij de membraandestillatie wordt aangedreven door een externe bron van restwarmte.


30 WATERFORUM NR 4


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48