This page contains a Flash digital edition of a book.
WATERTECHNOLOGIE


Uitgerekend op Koningsdag vielen twee Nederlandse watertechnieken in de prijzen in Dubai. Voor hun innovatieve watertechnologieën om zeewater te ontzouten, ontvingen Elemental Water Makers en TNO elk honderdduizend dollar van sjeik Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Hoe kan het dat Nederland daar goed scoort, terwijl wij in eigen land helemaal geen traditie hebben in het ontzouten van zeewater?


Door Adriaan van Hooijdonk


Wat doen die Nederlanders daar op het podium tussen de Arabieren met witte gewaden? Dat is waarschijnlijk de eerste reactie van veel lezers op de foto van de prijsuitreiking van de Global MBR Water Award in Dubai. En waarom zijn een Nederlands bedrijf en kennisinstelling uit 138 projecten uit 43 landen geselecteerd om op kosten van sjeik Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresident van de Verenigde Arabische Emiraten en Dubai, businessclass naar het olie- staatje te reizen om de prijs in ontvangst te nemen? Speelt Nederland dan zo’n belangrijke rol in de internationale ont- zoutingstechnologie?


Met Sid Vollebregt van Elemental Water Makers en TNO- onderzoeker Norbert Kuipers blikken we terug op de prijs- uitreiking. Vollebregt, één van de oprichters van Elemental Water Makers uit Delft, vindt het lastig om te beargumente- ren waarom nu net twee Nederlandse partijen in Dubai in de prijzen vielen.


“Waarom zijn wij goed in watertechnologie? Zit het in onze genen omdat wij onder zeeniveau leven? Is het onze cultuur van directheid? Of zit het ondernemen nu eenmaal in ons bloed?” De meest waarschijnlijke reden is volgens hem dat Nederland erin is geslaagd om een innovatief ecosysteem voor watertechnologie op te zetten, waarin de kruisbestui- ving tussen universiteiten, kennisinstellingen en startups tot internationaal aansprekende projecten leidt.


Geen juryrapport Geen van de prijswinnaars ontving een juryrapport, maar Kuipers en Vollebregt hebben wel een idee waarom ze in de prijzen vielen. “Blijkbaar scoorden we vooral goed op de selectiecriteria. Zo moesten wij het doel en de scope van het


project beschrijven, evenals de meetbare resultaten. Ook wilde de organisatie weten wat we met het geld gaan doen”, licht Kuipers toe. “Daarnaast moesten we het technologie- en procesontwerp beschrijven en de geschiktheid van onze technologie voor de lokale omgeving.” Het bewezen track record van TNO op het gebied van membraandestillatie- technologie is volgens hem ook een belangrijke reden voor de eerste prijs.


Ook Elemental Water Makers ontving geen juryrapport, maar kreeg wel een mondelinge toelichting. “De organisatie gaf aan dat wij internationaal gezien een voorloper zijn op het gebied van ontzoutingstechnologie en duurzame energie”, aldus Sid Vollebregt. “Hierin zijn wij niet uniek, maar in te- genstelling tot de concurrentie zijn wij al wel zes jaar bezig. Bovendien hebben wij meerdere internationale projecten die


MBR Global Water Awards De uitreiking van de MBR Global Water Awards wordt georganiseerd door de stichting Suqia van de Verenigde Arabische Emiraten, die is opgericht voor het op mondiaal niveau stimuleren en ondersteunen van oplossingen voor het dreigende watertekort. Jaarlijks keert de stichting 1 miljoen dollar uit voor deze internationale prijs voor innovatieve watertechnologieën.


De stichting is opgericht door Sjeik Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresident en premier van de Verenigde Arabische Emiraten en heerser van Dubai.


WATERFORUM JUNI 2017


29


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48