This page contains a Flash digital edition of a book.
WATERBEHEER


Meerlaagse veiligheid in de praktijk op eiland Marken


Waterbewust bouwen achter de dijk


Door Olav Lammers


Hoe veiliger de dijken, hoe minder bewoners geneigd zijn om hun huis overstromings- bestendig te maken. En anderzijds: als alle huizen wél ‘waterbewust’ en ‘zelfredzaam’ zijn, hoe groot is dan nog de noodzaak om robuuste dijken te bouwen? Hoe kun je dat kip-ei-effect doorbreken? Op het eiland Marken gaat men aan de slag met meer- laagse veiligheid. Om de eilanders over de streep te krijgen, zullen slimme fi nanciële instrumenten moeten worden bedacht.


Vanaf 6500 euro extra kan een nieuwe woning op het eiland Marken bestendig worden gemaakt tegen een overstroming van twee meter. Dit is de opvallende uitkomst van een recent rapport van de gemeente Waterland naar de mogelijkheden om de zelfredzaamheid van het eiland de komende vijftig jaar stap-voor-stap te vergroten en de ruimtelijke inrichting aan te passen om de waterveiligheid te vergroten. In het rapport is een aantal ontwerpen bekeken met bergingen en garages


32 WATERFORUM NR 4


onder de woning, geïnspireerd op de historische bouw op Marken: hooggelegen woningen op houten palen.


Het rapport ‘Marken boven water’ werd onlangs door burge- meester Luzette Wagenaar-Kroon van Waterland aangebo- den aan deltacommissaris Wim Kuijken, die de uitkomsten van het rapport zal meenemen in het eerstvolgende Delta- programma dat op Prinsjesdag verschijnt. Het eiland Marken


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48