This page contains a Flash digital edition of a book.
WATERTECHNOLOGIE


Gestopt 2 Ondergrondse sliboxidatie: onoverkoombare kinderziekten


Begin jaren negentig verwachtte men veel van de Vertech-reactor, een reusachtige ‘omgekeerde snelkookpan’ waarmee zuiveringsslib kon worden aangepakt. De reactor kampte echter met kinderziekten en de dichtgetimmerde markt gaf de genadeklap. Maar de Vertech is nog niet afgeschreven.


Het procedé achter het Vertech-systeem oogt eenvoudig doch ingenieus. Je brengt een circa één kilometer lange en één meter dikke stalen buis verticaal in de grond in en stort die vol met zuiveringsslib. Een betonnen omhulsel voorkomt lekken naar de bodem. Als de ronde schacht helemaal met slib is gevuld, ontstaat door de zwaartekracht onderin een extreem hoge druk. Bij relatief lage temperatuur (250 graden) reageren de organische stoffen en fosfaten in het slib met geïnjecteerde zuivere zuurstof en verbranden volledig. De warmte die vrijkomt bij dit proces van natte oxidatie, zorgt voor een continu omzettingsproces.


Met het naderende verbod op het uitrijden van zuiveringsslib op de Nederlandse akkers, haalde het bedrijf Vertech Treat- ment System de technologie uit Amerika naar Nederland. De praktijk bleek weerbarstig. De ingebruikname van de pijp- reactor op rwzi Apeldoorn wilde helaas niet vlotten. Eerst ontstond er in 1994 onderin de 1280 meter lange buis een lek en korte tijd later dreigde de buis van de natte-oxidatiere- actor door kalkafzetting verstopt te raken. Het kalkprobleem werd aangepakt door de stalen pijp te wassen met verdund salpeterzuur. Een onderhoudsbeurt die wekelijks nodig was om de reactor open te houden.


Geduld Toen de kinderziekten uiteindelijk waren opgelost, trokken eigenaar Van Wijnen en partner Grontmij zich terug vanwege de slechte bedrijfsresultaten. In 1998 nam afvalbedrijf VAR de pijpreactor en de licentie over in dochteronderneming VAR- tech. De vanaf dat moment goed draaiende installatie werd het slachtoffer van een volgend obstakel: de situatie op de


24 WATERFORUM NR 4


Nederlandse markt voor slibverwerking. Eind 2006 moest de reactor uit bedrijf worden genomen vanwege het afl open van de contracten met de waterschappen Veluwe en Vallei en Eem, die niet langer aan VAR werden vergund. Eind 2008 viel het doek defi nitief. De stalen buis is ontmanteld en als schroot verkocht. In de ontwikkeling van het slibverwerkings- procedé is in al die jaren zo’n dertig miljoen euro gestoken.


“In het begin was er in Nederland veel aarzeling over de technologie. Men vond het maar unheimisch, zo’n buis in de grond”, vertelt Pol Knops. De natuurkundige was vanaf 1989 in dienst van Van Wijnen en betrokken bij het ontwerp, de bouw en het draaien van de Vertech. “De bedrijfszekerheid was lange tijd in het geding. Vervanging van de buis zou te kostbaar zijn en werd op de lange baan geschoven. Daar stonden onvoldoende contracten en dus inkomsten tegen- over. De kosten voor stilstand zouden niet te dragen zijn.” Knops blijft geloven in de Vertech-technologie, die in zijn ogen ook zeer geschikt is voor waterrijke chemische afval- stromen. “Dat hebben we op labschaal onderzocht.”


Anno 2017 komt de Vertech-technologie opnieuw in beeld om CO2


van het broeikasgas in bijvoorbeeld lege gasvelden. Pol heeft onder de naam Gravity Pressure Vessel (GPV) een vergelijk- bare reactor ontwikkeld. Het patent op de Vertech-techno- logie is gekocht door DvL Milieu Service die heeft plannen de technologie in te zetten voor het stabiliseren van afval- stromen.


versneld vast te leggen, als aanvulling op de opslag


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48