This page contains a Flash digital edition of a book.
Samenwerking bij realiseren mondiale waterdoelstelling SDG6 voor water


De Nederlandse drinkwaterbedrijven gaan samen wereldwijd 10 miljoen mensen duurzaam toegang geven tot schoon drinkwater in 2030. Tijdens de viering van Wereldwaterdag op het ministerie van Buitenlandse Zaken lanceerden tien directeuren van de drinkwaterbedrijven daarvoor het Water- WorX-programma.


Alle directeuren van de Nederlandse drinkwaterbedrijven waren aanwezig op de viering van de Wereldwaterdag voor de lancering van het WaterWorx programma.


Met hun WaterWorX-programma leveren de drinkwaterbe- drijven een bijdrage aan de Nederlandse toezegging om dertig miljoen mensen te voorzien van duurzame toegang tot veilig drinkwater en vijftig miljoen mensen van duurzame toe- gang tot sanitaire voorzieningen. Dat alles in het kader van de realisatie van de Sustainable Development Goal 6 van de Verenigde Naties.


WMD wil onderste steen boven over miljoenen-verlies in Indonesië


De huidige raad van commissarissen van Waterleiding Maat- schappij Drenthe (WMD) wil dat de onderste steen boven- komt over het verlies van 13 miljoen euro, een bedrag dat in 2013 is afgeboekt als gevolg van risicovolle waterprojecten in Indonesië. Dat schrijft de raad van commissarissen in een vertrouwelijke brief aan de aandeelhouders.


Het Drentse drinkwaterbedrijf nam de Indonesische drinkwa- terbedrijven in 2005 tijdelijk over via een joint venture met een meerderheidsaandeel. Het doel was om binnen 15 jaar drie


miljoen mensen van drinkwater te voorzien en zo een steentje bij te dragen aan goed waterbeheer wereldwijd.


WMD gaat ervan uit dat vier Indonesische drinkwaterbedrij- ven niet in staat zullen zijn de aan hun verstrekte leningen terug te betalen. In de vertrouwelijke brief wordt oud-direc- teur Karst Hoogsteen, die sinds januari 2016 met pensioen is, beschuldigd van onbehoorlijk bestuur omdat hij in 2013 kritische informatie over de projecten achterhield voor de raad van commissarissen en de externe accountant.


Personalia


Stephen McCaffrey ontvangt in augustus de Stockholm Water Prize 2017 voor zijn bijdrage aan de ontwikkeling en verwezenlijking van het internationaal waterrecht. McCaffrey is hoogleraar Recht aan de University of the Pacific in Sacra- mento, Californië.


Nora Mouakka van de Franse firma Magpie Polymers heeft de achtste editie van de WaterCampus Business Challen- ge gewonnen. Magpie Polymers is een jong bedrijf dat zich toelegt op het selectief verwijderen van edelmetalen - zoals platina, palladium, rhodium en goud - uit afvalstromen. De WaterCampus Business Challenge is een jaarlijkse training voor jonge getalenteerde ondernemers die plaatsvindt in Leeuwarden.


Scheidend minister Melanie Schultz van Haegen van Infra- structuur en Milieu heeft de Uniepenning gekregen voor haar


jarenlange inzet voor het waterbeheer in het algemeen en het werk van de waterschappen in het bijzonder.


Dirk Bruins is beëdigd als lid van het Algemeen Bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Hij volgt Henk Lammers op, die wethouder is geworden in Tynaarlo.


Rob Mooren is directeur Global Solutions geworden bij Arcadis. In deze rol is hij wereldwijd verantwoordelijk voor de inzet van expertise bij klimaatadaptatieve projecten, bijvoor- beeld in New York, Myanmar en Polen.


Helle van der Roest heeft na ruim dertig jaar afscheid ge- nomen van de afvalwatersector. Hij was leading professional en business developer bij Royal HaskoningDHV en docent afvalwatertechnologie bij Wateropleidingen. Van der Roest is met pensioen gegaan en is opgevolgd door Paul Roeleveld.


Meer personaliaberichten op: www.waterforum.net/carriere 8 WATERFORUM NR 3


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48