This page contains a Flash digital edition of a book.
THEMA ICT


Smart water grid voor drinkwater


Begin april bereikte Vitens een mijlpaal met de uitrol van het ‘Smart Water Grid’ in de hele provincie Friesland: ruim 400 sensoren verdeeld over een leidingnet van 9000 kilometer houden continu de vinger aan de pols bij de drinkwater- distributie. Het betekent de transitie naar een proactief drink- waterbedrijf, benadrukt innovatiemanager Rik Thijssen. “Er ligt in ons gebied zo’n vijftigduizend kilometer aan leidingen. Maar dat leidingnet was een soort blackbox, we wisten niet wat er in het net zelf gebeurde. We leveren betrouwbaar drinkwater, dat aan alle normen voldoet, maar tijdens de dis- tributie kan er van alles misgaan en daar hebben we nu beter grip op. We krijgen nu realtime informatie aangereikt, die ons niet alleen in staat stelt onze bedrijfsvoering sterker te maken, maar ook beter met onze klanten te communiceren.”


District metering areas De uitgerolde ict-infrastructuur sluit naadloos aan op de vijftig afgebakende delen van het waterdistributienetwerk (DMA’s: district metering areas) van Vitens in Friesland. “Bij een lei- dingbreuk of ander incident kunnen we meteen zien in welke DMA deze zich voordoet. Tot voor kort moesten we dan eerst een enorme zoektocht op touw zetten”, legt Thijssen uit.


Naast fl ow en druk meten de sensoren in het leidingnet ook de waterkwaliteit en -samenstelling (geleidbaarheid, zuur- graad en ongewenste stoffen). Als er op dat vlak iets afwijkt, weten de operators via geautomatiseerde alerts die het sys- teem genereert, dat er mogelijk problemen kunnen gaan op- treden. Of neem een buitensporig watergebruik buiten het normale patroon van dagelijkse pieken en dalen. “Ook dan gaan de alarmbellen direct af. Dat zou op een lek kunnen duiden”, zegt Thijssen.


“Deze kennis kunnen we realtime met onze klanten delen. We kunnen hen via sms, e-mail en social media waarschu- wen als mogelijk een storing optreedt. Zoiets voorkomt weer de overbelasting van onze telefoonlijnen. Een storing in de drinkwaterlevering levert honderden telefoontjes per minuut op. Idealiter vindt er helemaal geen storing plaats, omdat we nu preventief kunnen handelen.”


Van troubleshooter naar regisseur Vitens heeft deze in de Friese proeftuin ontwikkelde ict- toepassing inmiddels ook in zijn bedrijfsvoering in de rest van het land geïmplementeerd. Voor de operators van het drink-


22 WATERFORUM NR 3


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48