This page contains a Flash digital edition of a book.
THEMA ICT


een bepaald gemaal een alarm is afgegaan en een onder- houdsmonteur is gestuurd om een probleem op te lossen. Je kunt instellen dat er een automatische melding komt als een monteur bijvoorbeeld in korte tijd vijf keer is langs geweest. Dat kan een goed moment zijn om de aard van de storing eens beter te bekijken. Dit soort instellingen leveren gemeen- ten een enorme tijdsbesparing op.”


Data-dump Zowel Groenen als Visser zien het monitoringsysteem als een goede opstap naar de automatisering van de management van het hele afvalwatersysteem. “We denken al na over een koppeling met andere databronnen, zoals weersvoorspellin- gen”, zegt Groenen. “Door die combinaties zijn we nog beter in staat om te begrijpen hoe de riolering, de oppervlaktewa- teren en het grondwater op elkaar reageren.”


Visser ziet meer mogelijkheden voor het systeem als busi- ness intelligence tool. “Je kunt een ruwe data-dump naar een ingenieursbureau sturen, dat er zijn eigen analyse op loslaat. Je kunt er ook een sterke visuele presentatie van maken voor de wethouder.”


De kleur en grootte van de bolletjes geven het aantal en het soort alarm (urgentieniveau) aan dat heeft plaats gevonden bij een object. Hoe meer alar- men hoe groter de bol. Bij de paarse bol zou de beheerder nog eens goed kunnen kijken naar de aard van de alarmen.


Gedetailleerde weergave van een randvoorziening - een bergbezinkleiding (BBL) - die gemonitord wordt.


Locatie : hoofdpost in Apeldoorn Operator : uitvoeringsorganisatie Platform Water Vallei en Eem Omvang : 16 gemeenten


WATERFORUM MEI 2017


25


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48