This page contains a Flash digital edition of a book.
De slimme


iPerl watermeter van Sensus.


THEMA ICT


Update van 3Di waterbeheer beschikbaar


Sensus introduceert IoT-net- werk voor drinkwaterbedrijven


Leverancier van slimme meettechnologie Sensus, een doch- teronderneming van Xylem, brengt een IoT-netwerk op de markt speciaal voor drinkwaterbedrijven. Het netwerk koppelt sensoren aan meldkamersoftware, zodat de drinkwaterbe- drijven op afstand hun leidingen kunnen controleren en de kwaliteit van het water kunnen testen.


“Dankzij FlexNet hoeven medewerkers van waterbedrijven zich niet langer in gevaarlijke situaties te begeven om water- meters uit te lezen,” stelt Tom Mills, director of smart water EMEA bij Sensus. “Bovendien wordt de operationele effi ciën- tie vergroot, omdat er ter plaatse veel minder mensen nodig zijn en menselijke fouten worden geëlimineerd.”


Sensus is voor de implementatie van het Flexnet-communi- catienetwerk een exclusieve samenwerking aangegaan met Entropie, een leverancier van een Vlaams telecommunica- tienetwerk, en ComBus Technologies, een leverancier van meldkamersoftware.


Meer informatie Xylem Water Solution/Sensus www.xylemwatersolutions.com/scs/netherlands


Wie helpt Rioned bij actualisatie Kennisbank Stedelijk water?


Sitchting Rioned wil de Kennisbank Stedelijk Water meer op de praktijk laten aansluiten. Daarvoor zoekt de organisatie experts die zitting willen nemen in begeleidingscommissies die op onderwerp worden samengesteld. De Kennisbank Stedelijk Water bevat naast de Leidraad Riolering ook alle Rioned-publicaties. Die gaan de komende twee jaar geactu- aliseerd worden met bijdragen van experts.


De Leidraad riolering is een standaardwerk met de algemeen geaccepteerde technieken, methoden en het beleid op het gebied van de drie gemeentelijke zorgplichten voor hemel- water, overtollig grondwater en huishoudelijk afvalwater.


Meer informatie Stichting Rioned www.riool.net


Meer informatie 3Di lab www.3di.nu


Sinds eind maart is de nieuwste versie van 3Di Waterbeheer beschikbaar. De update bevat belangrijke bug-fi xes, verbete- ringen en nieuwe mogelijkheden. Die laatste gaan vooral over het gebruiksvriendelijker maken van 3Di voor de specialist. 3Di is een krachtig modelinstrumentarium voor waterbere- keningen. Het is speciaal ontwikkeld voor beslissingsonder- steuning in het waterbeheer op het gebied van waterveilig- heid (overstroming), wateroverlast, calamiteitenbeheer en ruimtelijke planvorming. Specialisten kunnen met 3Di regel- bare kunstwerken, zoals stuwen en pompen, modelleren op tijd en op basis van berekende waarden, bijvoorbeeld de wa- terstanden. Hierdoor is het mogelijk de kunstwerken aan te passen op basis van het gedrag van het watersysteem.


Een nieuwe toepassing van 3Di is het modelleren van neer- slag-afvoer in hellend gebied. Hiervoor zijn nieuwe parame- ters beschikbaar gemaakt die een nauwkeuriger berekening in deze condities mogelijk maken.


De simulatie


van een overstroming in 3Di.


WATERFORUM MEI 2017


29


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48