This page contains a Flash digital edition of a book.
WATERBEHEER & ICT Programmamanager Implementatie Omgevingswet Waterschappen Eugène Meuleman: ‘Digitalisering


Omgevingswet moet behapbaar blijven’


Door Esther Rasenberg


Een omgevingsloket waar burgers en bedrijven met een druk op de knop alle informatie over een specifi eke locatie krijgen. Het klinkt fantastisch, maar zover is het nog lang niet. Het digitaliseren van alle data en de bouw van de gemeenschappelijke databank is een risicovolle monsterklus. Eugène Meuleman, programmamanager Implementatie Omgevingswet van de Unie van Waterschappen pleit voor het beperken van de scope van de Digitalisering Omgevingswet (DSO).


Inmiddels is de lancering van de ‘light versie’ van het digitaal stelsel twee maal uitgesteld en minister Schultz maakte on- langs bekend dat het maximale investeringsbudget van 150 miljoen niet toereikend zal zijn. In maart gaf ze opdracht aan het Bureau ICT-toetsing (BIT) om de belangrijkste obsta- kels te onderzoeken. Het wachten is nu op de bevindingen en aanbevelingen van dat bureau. Ook de waterschappen wachten met spanning op de uitkomst. Eugène Meuleman is programmamanager Implementatie Omgevingswet bij de Unie van Waterschappen en in die functie is hij ook voorzitter van alle projectleiders die bij de individuele waterschappen bezig zijn met de invoering van DSO.


Waarom is dit project eigenlijk zo ingewikkeld? “De omvang is ongekend. Alle documenten en gegevens bij alle overheden, waaronder kaartenbakken, adressen, pdf’s en databestanden, moeten in een gemeenschappelijk formaat worden opgeslagen, de basisregistraties. Al die gegevens moeten vervolgens beschikbaar worden gesteld in een nieuw te bouwen databank, waarin de informatie in tien verschillen- de domeinen wordt ontsloten. Zo komt er een domein voor water, bodem, geluid, milieu, maar ook voor cultuurerfgoed. Alleen al om de light versie van het eerste domein Ruimte in 2019 te realiseren, zijn er ruim twintig deelprojecten gedefi ni- eerd, waarin onder meer wordt gewerkt aan de architectuur, techniek, semantiek, rechten van bepaalde gebruikers, cyber security en de bescherming van privacy.”


40 WATERFORUM NR 3


Is zo’n gigantisch project eigenlijk wel te beheersen? “Dat is een uitdaging. Het kan doordat we steeds kleine stap- jes zetten. Daardoor heb je meer stuurmogelijkheden en kun je tussentijds steeds testen en afstemmen. En een aantal professionele marktpartijen brengt op deelgebieden specifi e- ke beheerkennis en ervaring in.”


Waar lopen de waterschappen in de praktijk tegen aan? “Het is bijzonder lastig de implementatie voor te bereiden van regels waarvan het juridisch kader nog steeds beweegt. De Omgevingswet is een kaderwet en de vier algemene regels van bestuur zijn nog niet vastgesteld. Daarnaast verschillen de uitgangspositie en het ambitieniveau bij de individuele waterschappen. Sommige waterschappen hebben een in- tegraal ict-systeem en bij andere is dat eerder een lappen- deken. Hetzelfde geldt voor de kwaliteit van de data en het databeheer.”


Minister Schultz liet onlangs weten dat de maximale investeringskosten (150 miljoen euro) die door het Rijk worden betaald, verder oplopen. Hoe komt dat? “Dat heeft alles te maken met het ambitieniveau. Het is na- tuurlijk verleidelijk om bepaalde functionaliteiten direct aan het digitale stelsel toe te voegen, maar we moeten het sys- teem in eerste instantie klein houden. Alleen door te faseren en te temporiseren blijft het project te behappen.”


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48