This page contains a Flash digital edition of a book.
Bregje van Wesenbeeck, senior onderzoekster ecologisch kustbeheer, Deltares:


“Harde en zachte kustbescherming. Het is de combinatie!”


Door Jac van Tuijn


Ze reist de hele wereld rond als een soort ambassadeur voor natuurlijke kustbescher- ming. Toch is Bregje van Wesenbeeck, senior onderzoekster ecologisch kustbeheer bij Deltares, realist genoeg om te weten dat niet alles ‘groen’ kan worden opgelost. Ze wijst ‘grijze’ infrastructuur ook niet af: “Soms moet een ingenieur wel een harde kustbescherming ontwerpen, maar neem de natuur daarin mee! Vernietig niet de krachten in de natuur die je bij het creëren van waterveiligheid juist kunnen helpen.” Een gesprek met een gepassioneerd ecoloog.


12 WATERFORUM NR 3


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48