This page contains a Flash digital edition of a book.
THEMA ICT


Virtuele pc stuurt Limburgse rwzi’s aan


“De centrale besturing van de afvalwaterzuivering bevalt uit- stekend. Sterker nog, het enthousiasme groeit met de dag.” Directeur Guus Pelzer van Waterschapsbedrijf Limburg is een tevreden man. De in 2015 ingerichte centrale regelkamer, sinds medio vorig jaar volledig operationeel, stelt de uitvoe- ringsorganisatie van de tot Waterschap Limburg gefuseerde waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas in staat het overzicht te houden over zeventien rioolwater- zuiveringen, 150 eigen gemalen en zo’n 350 gemeentelijke gemalen en bergbezinkbassins in heel Limburg.


Kloppend hart is het kantoor in Roermond. Op vijf lange werkplekken staan zo’n veertig full-hd led-beeldschermen. Boven het hoofd van de operators hangt een grote videowall met nog eens vier schermen. Alle haperingen in het afval- waterzuiveringssysteem worden hier gemeld en gemonitord. Probleemoplossingen worden van hieruit gecoördineerd. Bij werkzaamheden in het veld zorgen de operators in de regel- kamer voor het aan- en uitzetten van de betreffende onder- delen en deelsystemen, tot het werk klaar is.


Grip op zuiveringsproces


Het centrale punt in de organisatie werkt bovendien als een scharnier voor het uitwisselen van kennis en ervaring. “Het is beslist niet zo”, stelt Pelzer, “dat de kennis van de werkvloer verdwijnt omdat het beheer op afstand via beeldschermen verloopt. We hebben de versnipperde kennis juist kunnen bundelen, zodat we beter grip op het proces hebben. Hier op kantoor zitten de projectleiders, technologen en riole- ringsspecialisten, wat overleg en samenwerking makkelijker maakt. Bij storingen kan er sneller worden geschakeld. Daar- mee boek je tijdwinst die eventuele overlast voor de burgers - denk aan een leidingbreuk - tot een minimum beperkt. In de oude situatie met tientallen ict-eilandjes merkten we dat het juist steeds moeilijker werd mensen uit te wisselen en kennis te delen. We hebben nu één virtuele pc.”


Big data


In het centrale besturingsysteem worden continu worden zo’n honderdduizend variabelen gemonitord. “Zo kunnen we gebeurtenissen over een lange tijd volgen”, legt Pelzer uit. “Interessante data waarvan we kunnen leren. We zijn nu in staat modellen te ontwikkelen die toekomstige zaken gaan


20 WATERFORUM NR 3


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48