This page contains a Flash digital edition of a book.
INDUSTRIEWATER


36,000 SYSTEMS CURRENTLY DEPLOYED WORLDWIDE


27 Billion DATA POINTS 5 TB PER YEAR


Today’s Digital Footprint 24/7/365


SYSTEMS MONITORED


IN 123


5,000 ON-SITE EXPERTS


COUNTRIES


10,000 CHEMICAL TANK LEVELS AUTOMATICALLY MONITORED


De data die Nalco wereldwijd verzamelt over het watergebruik, heeft bij de klanten in 2016 geleid tot een gezamenlijke waterbesparing van bijna 568 miljoen kubieke meter.


Global Leverage for the Industry


568,000,000


M3 OF WATER SAVED IN 2016


68,000 SYSTEM UPDATE


REPORTS DELIVERED PER MONTH


112% $67M


SAVINGS 10


Snapshot van een advies van Nalco waarmee een klant 96 miljoen dollar kan besparing - met een return-on-investment van 112% - door een aantal water-, energie- en afvalbesparende maatregelen te treffen.


Heleen Nieuwenhuis, Nalco Water:


Het accuraat meten van aanslag en verontreinigingen in koel- torens is ontzettend belangrijk. Afzetting van enkele tienden van een millimeter kan al tot ettelijke procenten energiever- lies leiden. Dat geldt ook voor de verwerking van het slib uit afvalwater. Iedere procent meer water in slib zorgt voor een tien procent grotere slibstroom, waardoor de kosten voor de afvalverwerking toenemen.


Door het 3D Trasar-systeem bespaarden industriële klanten van Nalco Water, onder meer actief in de staal-, voedingsmid- delen-, olie- en gasindustrie en de elektriciteitsproductie, vo- rig jaar alleen al 568 miljoen kubieke meter water. Daarnaast bespaarden de klanten drie miljard kilowattuur aan energie en reduceerden ze hun afvalstroom met bijna 12.000 ton.


Voorspellen Met slimme software is het mogelijk om met de verzamelde data te voorspellen wat er in de toekomst gaat gebeuren. Daarom werkt Nalco Water sinds 2015 samen met Micro-


32 WATERFORUM NR 3


soft in de cloud, om data te verzamelen, te bundelen en te analy- seren. “Deze samen- werking begint nu zijn


“We kunnen met de slimme software van Microsoft bijvoorbeeld het optimale reinigingsmoment van membranen voorspellen.”


vruchten af te werpen”, stelt Heleen Nieuwenhuis, marketing director van Nalco Water en chemicus van huis uit. “Zo kun- nen we met de slimme software van Microsoft bijvoorbeeld het optimale reinigingsmoment van membranen voorspellen. Daarnaast is het mogelijk om de eerste reinigingsstap in een afvalwaterinstallatie te automatiseren, om de vuillast en het water in de eerste stap te scheiden. Zo kun je het afvalwa- ter geschikt maken voor hergebruik, door voor de optimale ontwatering te kiezen om het drogestofgehalte te verhogen. Hierdoor vermindert niet alleen de slibhoeveelheid, maar kun je ook meer energie uit het slib halen.”


Nalco Water ziet al jaren dat de beschikbare hoeveelheid water voor industriële klanten onder druk staat. Hoewel de


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48