This page contains a Flash digital edition of a book.
WERELDWIJDE LANDBOUW


Zuid-Afrikaanse boeren besparen tien procent water met Fruitlook Sinds 2011 maken Zuid-Afrikaanse telers van fruitbomen en druiven gebruik van het platform Fruitlook. Wekelijks zijn daar nieuwe satellietbeelden en gegevens over de fruitteelt te vin- den. Dat legt hen geen windeieren. De waterproductiviteit is intussen met meer dan tien procent verbeterd.


Fruitlook wordt gefi nancierd door de Zuid-Afrikaanse overheid en heeft nu zo’n 400 actieve gebruikers. Naarmate dat aantal verder toeneemt, kan er nog meer water worden bespaard. In het basispakket van Fruitlook zitten negen groeiparameters. Het gaat dan onder meer om de actuele verdamping, de groei van het gewas en het stikstofgehalte.


grondoppervlak in te zoomen. Dankzij die ontwikkeling kunnen we steeds nauwkeuriger vaststellen wat een gewas nodig heeft, maar ook hoe een individuele boer opereert.”


Het Frame consortium gaat voor de landen in Afrika en het Midden-Oosten satellietdata leveren tot 250 meter. “Voor de landen waar de Nederlandse overheid investeert, breiden we de data uit tot honderd meter en voor irrigatiegebieden in die landen geldt zelfs een norm van dertig meter. Daar hangt uiteraard wel een prijskaartje aan. Het leveren van data met een hogere resolutie is duurder”, aldus de eLeaf-directeur.


Nano-satellieten Overigens kunnen die tarieven in de nabije toekomst wellicht worden verlaagd. “In samenwerking met de Europese ruimte- vaartorganisatie ESA gaan we nano-satellieten lanceren, ter grootte van een schoenendoos. We denken op die ma- nier goedkoper en sneller beelden te kunnen leveren”, stelt Derksen (Waterwatch). “Wij willen uitgaan van de behoefte van de gebruiker en vervolgens samenwerking zoeken met de partners die nodig zijn om die behoefte te vervullen.”


Dat is overigens makkelijker gezegd dan gedaan, want volgens Derksen zijn gebruikers er nog niet overal van over- tuigd dat slimme toepassingen uitkomst kunnen bieden. Ook Voogt merkt dat het verkopen van ‘smart pixels’ niet altijd van een leien dakje gaat. “Er wordt vaak gedacht dat eLeaf slechts een doorgeefl uik is van satellietbeelden en dan vra- gen potentiële klanten zich af waarom ze daar voor moeten betalen. Maar het vertalen van ruwe data naar specifi eke data voor gewassen is een ambacht. Ik vergelijk het wel eens met rubber. Als je beschikt over de grondstof, heb je nog geen autoband. De satellietbeelden zijn onze grondstof, maar de productie van slimme data blijft geld kosten.”


Waterwatch Foundation wil applicaties op basis van de technologie na de lancering van de FAO-database gaan pro- moten bij certifi ceringsbedrijven. Via satellietdata is immers makkelijk vast te stellen of bepaalde gewassen duurzaam zijn geteeld. Zo zou er best eens een keurmerk kunnen komen voor producten met een lage waterfootprint. De lancering van de open database is voor Waterwatch een belangrijke mijlpaal. Derksen: “Het FAO-project is de basis voor een


WATERFORUM MEI 2017 43


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48