This page contains a Flash digital edition of a book.
INDUSTRIEWATER


Hoe werkt 3D Trasar? NalcoWater levert niet alleen chemicaliën om bijvoorbeeld kalk aanslag in koeltorens te voorkomen, maar ook apparatuur en automatisering om de waterkwaliteit geschikt te maken voor industriële toepassingen. Het bedrijf verkreeg het eerste patent op de voorloper van de 3D Trasar-technologie in 1988, gebaseerd op fl uorescentiemetingen. Er worden ook andere parameters gemeten: onder andere pH, geleidbaarheid, temp- eratuur, turbiditeit en de vervuiling van de meetcel. Hierdoor kan gestuurd worden op het resultaat van behandeling: voor- komen van zoutafzettingen, groei van micro-organismen of corrosie.


Als zich een een probleem voordoet in het koelwater-, boiler-, membraan- of afvalwatersysteem, corrigeert het systeem dat onmiddellijk. Als dit niet lukt, geeft de 3D Trasar-module direct een signaal per e-mail of sms.


De 27 miljoen datapunten van 36.000 wereldwijd geiïnstalleerde 3D Trasar-systemen nemen iedere tien seconden automatisch een monster, waarna software de data verzamelt en inzichte- lijk maakt op een webportaal. Zo kan Nalco Water trends signa leren voor de klanten en de meest optimale specifi caties opstellen voor hun watergerelateerde processen.


Het 3D Trasar-system van Nalco dat wereldwijd bij industriële klanten iedere 10 seconden automatisch een watermonster neemt.


WATERFORUM MEI 2017


31


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48