This page contains a Flash digital edition of a book.
INDUSTRIEWATER


Beveiliging tegen kwaadwillenden Nalco Water en Microsoft besteden veel aandacht aan de be- veiliging van de data. “Wanneer de gegevens van onze klanten op straat komen te liggen, levert dat grote schade op voor onze business”, beklemtoont Heleen Nieuwenhuis, marketing director van Nalco Water. “Dat was niet alleen voor onze klan- ten, maar ook voor Nalco Water een grote zorg. Het is een van de redenen waarom wij met Microsoft samenwerken.”


Nieuwenhuis wijst erop dat problemen nooit helemaal kun- nen worden voorkomen in een tijdperk dat hackers zelfs erin slagen in servers van de CIA binnen te dringen. Tegelijkertijd nemen Nalco Water en Microsoft strenge maatregelen om te voorkomen dat kwaadwillenden de gegevens in handen krij- gen. Zo krijgen alleen geautoriseerde gebruikers toegang tot de data in de cloud en als iemand met een onbekend e-mail- adres probeert in te loggen, gaan meteen alle alarmbellen af.


Heleen Nieuwenhuis, Nalco Water


Tien jaar geleden, met de introductie van wifi -verbindingen, waren klanten volgens Nieuwenhuis ook bang dat gegevens misbruikt konden worden. “Klanten zijn nu meer gewend aan moderne technologie en minder bevreesd. Zeker wanneer je goed uitlegt wat je er allemaal aan doet om hun data zo goed mogelijk te beschermen.”


landbouw wereldwijd gezien het meeste water gebruikt, legt vooral de industrie in de rijkere landen het grootste beslag op de beschikbare hoeveelheid water. Alleen al in Nederland en Duitsland is de industrie verantwoordelijk voor 80 procent van de wateronttrekking, door het oppompen van grondwater en de inname van oppervlaktewater.


De Europese Commissie is momenteel bezig met het voor- bereiden van wet- en regelgeving om waterhergebruik in de landbouw te verplichten. Nieuwenhuis vindt het echter be- langrijk om niet alleen op de landbouw te focussen. Het is volgens haar in de rijkere landen ook belangrijk om te kijken hoe je industriële watergebruikers kunt stimuleren om meer water te besparen.


Werkelijke kosten Het probleem is echter dat de kosten die industriële gebrui- kers voor water betalen niet reëel zijn in vergelijking met de werkelijke kosten. “Bij de meeste goederen zorgt schaarste


voor een hogere prijs. Dat is bij water nog niet het geval. Het is immers een eerste levensbehoefte”, stelt Nieuwenhuis.


Daarom introduceerde Nalco Water het begrip Exponential Return on Investment (eROI). Het komt erop neer dat bedrij- ven die water willen besparen, de hele bedrijfsvoering door- lichten en ook kijken naar energiebesparing en afvalreductie. “Wanneer je alleen op waterbesparing focust, is de business case nu eenmaal niet rond te krijgen”, legt Nieuwenhuis uit. Medewerkers van het bedrijf bezoeken verder regelmatig scholen om kinderen meer waterbewustzijn bij te brengen. Daarnaast onderhoudt Nalco Water contacten met universi- teiten en kennisinstellingen, zoals Wetsus. Ook is het bedrijf aanwezig op grote beurzen, zoals de Hannover Messe in Duitsland. Meer waterbewustzijn is volgens haar essentieel. “Astronaut Wubbo Ockels gaf tijdens zijn ruimtereis al aan dat er op de aarde niet meer water aanwezig is. Hiermee zullen we het moeten doen. Daarom is zuinigheid op zijn plaats.”


WATERFORUM MEI 2017


33


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48