This page contains a Flash digital edition of a book.
WATERBEHEER Nauwkeurigere debietbepaling lijkt technisch mogelijk


Beter meten is beter weten


Door Olav Lammers Oude en nieuwe gemalen.


Een van Delfl ands modernste gemalen houdt de Meerpolder bij Zoetermeer droog. Een van de oudere gemalen van het hoogheemraadschap is het uit 1874 daterende gemaal van de Plaspoel- en Schaapweipolder in Rijswijk. (foto’s: Hoogheemraadschap van Delfl and/Guido Benschop)


Martijn Heinhuis, Hoogheemraad- schap van Delfl and: “Capaciteits- metingen worden tot op heden door de meeste waterschappen min of meer ad hoc uitgevoerd”.


36 WATERFORUM NR 3


Deltares heeft het initiatief genomen om samen met een aan- tal belanghebbenden, waaronder het Hoogheemraadschap van Delfl and en Waternet, als uitvoerende organisatie van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV), te kijken of een gezamenlijk onderzoek gewenst is om te komen tot bete- re, goedkopere en betrouwbaardere methoden voor debiet- meting in het oppervlaktewater. Het bepalen van het debiet blijkt een lastige, bewerkelijke en dus dure klus en de huidige meettechnieken bevatten nog een grote onnauwkeurigheid. Een van de methoden die nu worden onder- zocht,


is het gebruik


van camera’s en CFD- technologie (Computa - tional Fluid Dynamics).


Deze stromingssimuleringstechnologie wordt gecombineerd met snelheidsmetingen, waarbij gebruik wordt gemaakt van camera’s bij de inlaat van een pompgemaal. Volgens Deltares is dit een veelbelovende techniek die de moeite waard is te onderzoeken, want ze is goedkoop en simpel uit te voeren.


Duizend gemalen Volgens Kees Kooij, adviseur en onderzoeker hydrodynamica bij Deltares, kan de wens tot een betere debietbepaling ge- zien worden in het verlengde van het lopende Joint Industry Project ‘Slim Malen’. Daarmee wordt jaarlijks een forse energiebesparing (20%) beoogd van zo’n 25 GWh (het jaar- verbruik van ruim 7000 huishoudens) op de duizenden gema- len in Nederland. Dat is mogelijk door weersverwachtingen, getijdebewegingen en bergingscapaciteit te koppelen aan


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48