This page contains a Flash digital edition of a book.
THEMA ICT


Finetunen Tot het reguliere werk van het WMCN behoort het dagelijks bijhouden van de waterstanden op de rivieren, meren en kust. Naast deze gegevens zijn de beeldschermen in de Waterka- mer gevuld met grafi eken, tabellen en kaarten die onder meer het astronomisch getij en het effect van wind op de Neder- landse wateren visualiseren. De data die door het toegepaste Delft-FEWS-platform van Deltares worden verzameld, dienen ook voor latere data-analyse. “Met die gegevens kunnen we onze modellen fi netunen. Dus dat is nuttige informatie’, zegt Kroos.


De ict kent ook zijn beperkingen. “In crisissituaties laten we zo min mogelijk gebruikers op het operationele systeem toe, om het zo min mogelijk te belasten. Voor gebruikers die op dat moment geen rol hebben, is er het back-upsysteem. We kunnen ons geen systeemuitval permitteren. In zo’n situatie mogen er ook geen updates worden uitgevoerd.”


Locatie : centrale waterkamer in Lelystad Operator :


Rijkswaterstaat Omvang : Nederland foto’s: WMCN/Tineke Dijkstra en Marcel Molle


WATERFORUM MEI 2017


19


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48