This page contains a Flash digital edition of a book.
INDUSTRIEWATER


Eerste fabriek in de Botlek zit aan maximale capaciteit


Tweede demiwaterfabriek Evides op Maasvlakte nadert voltooiing


Over een paar maanden opent Evides Industriewater een nieuwe demiwaterfabriek (DWP) op de Maasvlakte. De huidige fabriek in de Botlek heeft zijn maximale capaciteit bereikt. De nieuwe DWP is grotendeels gebaseerd op het ontwerp van de eerste DWP, maar wel met enkele interessante vernieuwingen.


Eind dit jaar moet de tweede demiwaterfabriek van Evides op de Maasvlakte klaar zijn.


genoeg gelijk. “We maken gebruik van Dissolved Air Flotation (DAF), ionenwisselingstechnologie (IX) en membraantechno- logie (RO)”, licht senior projectingenieur Leon Wijkhuijs toe. Hij is als projectleider mede verantwoordelijk voor de reali- satie van de nieuwe fabriek. “Deze combinatie is van belang, omdat omgekeerde osmose het systeem minder afhankelijk maakt van de zoutconcentratie in het voedingswater uit het Brielse Meer.” Pot vult aan: “Het Brielse meer ligt dichtbij de zee en je meet soms kleine pieken in de zoutconcentratie na een fl inke storm, eventueel in combinatie met vloed. Of je ziet soms dat bij een verminderde rivierafvoer het water langduri- ger meer zouten bevat. Het RO-systeem is ontworpen op de zoutst mogelijke situatie, dus we kunnen zelfs met brak water uit de voeten.”


In 2009 realiseerde Evides zijn eerste demiwaterplant in de Botlek, van waaruit het diverse petrochemische bedrijven van demiwater voorziet. Deze fabriek heeft inmiddels zijn maxi- male capaciteit bereikt en er bleek op de Tweede Maasvlakte voldoende marktpotentie voor een tweede. “We geven onze klanten bepaalde garanties over de bedrijfszekerheid. Met de DWP Maasvlakte erbij kunnen we die ook bij een grotere vraag leveren”, zegt Martin Pot, senior process engineer bij Evides. “We gebruiken een ander innamestation voor voe- dingswater vanuit het Brielse Meer. Dit leidt tot behoud of zelfs een verbetering van de leveringszekerheid.”


Zout


De fabriek ziet er in veel opzichten hetzelfde uit als die in de Botlek. Zo zijn de hoofdstappen van het zuiveringsproces na-


34 WATERFORUM NR 3


“We werken bij deze tweede DWP volgens een ‘lessons learned’ methode”, vult Pot aan. “Bij het ontwerp voor de


Duurzaam Wel nieuw zijn de slibdroogbedden die naast de fabriek gerealiseerd worden. “In de Botlek maken we gebruik van mechanische slibontwatering, wat relatief veel energie en chemicaliën, doorgaans polymeren, vergt. Voor de Maas- vlakte hebben we een duurzamere methode gekozen door het slib in het voedingswater op natuurlijke wijze te laten be- zinken”, vertelt Wijkhuijs. “Dat kan omdat we bij de nieuwe DWP fors meer ruimte hebben”, verduidelijkt Pot. “Je kunt met deze techniek ook andere afnemers bedienen, namelijk bedrijven die slib nodig hebben zonder polymeer.”


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48