This page contains a Flash digital edition of a book.
THEMA ICT


Zestien rioolsystemen op een hoofdpost


“Hier komen meetgegevens binnen van waterobjecten uit zestien gemeenten en het waterschap. Zo kunnen wij moni- toren hoe het rioolwater via rioolgemalen, bergbezinkbassins, overstorten en rioolwaterzuiveringsinstallatie naar het opper- vlaktewater stroomt”, legt Maarten Groenen uit. Hij is coör- dinator van de uitvoeringsorganisatie van het platform Water Vallei en Eem. Het platform is een samenwerkingsverband van het waterschap Vallei en Veluwe en zestien Utrechtse en Gelderse gemeenten. Een belangrijke uitvoeringstaak van het platform is het beheer van het monitoringsysteem, met meer dan 2800 meetlocaties die jaarlijks vijf miljard meetwaarden opleveren over het functioneren van de specifi eke objecten. Die meetwaarden worden via het H2gO-systeem van soft- warehuis I-Real online verzameld en via een server aan de gebruikers - de gemeenten en het waterschap - beschikbaar gesteld.


Data-analyse Groenen kan met zijn computer inloggen op de H2gO-hoofd- post van het platform en ‘realtime’ zien hoe het rioolsysteem functioneert. “Vijf jaar geleden zijn we gestart met het ontslui- ten van de eerste meetpunten en sindsdien bouwen we het systeem verder uit met nieuwe meetlocaties. Dat doen we op


24 WATERFORUM NR 3


verzoek van de gemeenten, het waterschap of op een eigen advies. Voorheen hielden de gemeenten en het waterschap alles zelf bij, maar tegenwoordig laten ze het analyseren van de meetwaarden steeds meer aan ons over. Als ze een wijziging in het rioolsysteem overwegen of bij het optreden van overlast, worden we gevraagd te beoordelen hoe het riool op die locatie precies functioneert en welke verbeteringen mogelijk zijn”, aldus Groenen.


Dagelijks beheer


Sommige gemeenten maken gebruik van de hoofdpost van het platform. Alle aangesloten gemeenten hebben ook een eigen hoofdpost voor het dagelijks beheer van hun waterob- jecten. Het eigen H2gO-portaal, of een hoofdpost van een andere leverancier, kan volgens Arjen Visser van I-Real ook worden gebruikt voor het aansturen van het rioolsysteem. “Door gebruik te maken van de online en telemetrische ver- bindingen, kunnen ze bijvoorbeeld de plc’s van de objecten bedienen en een rioolgemaal uitschakelen wanneer een alarm afgaat”, aldus Visser.


Bepaalde gemeenten gebruiken het systeem ook bij het on- derhoud. Visser: “Het dashboard kan laten zien hoe vaak bij


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48