This page contains a Flash digital edition of a book.
THEMA ICT Modern waterbeheer met big data Watermanagement 4.0 Door Pieter van den Brand en Jac van Tuijn


De industrie zit in een nieuwe automatiseringsgolf, waar productieprocessen worden aangestuurd door grote computers die veel data kunnen combineren. De vierde industriële revolutie gaat de maakindustrie ingrijpend veranderen. Dat geldt ook voor het waterbeheer en de waterbehandeling. Dit ‘watermanagement 4.0’ leunt sterk op ict en online koppeling van datasystemen en is allang geen toekomstmuziek meer. Vier regelkamers in beeld.


In navolging van de industrie richt de watersector in snel tempo eigen centrale regelkamers in. Als een warm kloppend ict-hart om het waterbeheer te sturen en te monitoren, van hoogwatergevaar tot afvalwaterzuivering. Krachtige compu- ters verwerken grote hoeveelheden data en ‘smart water grids’ maken het mogelijk de vinger aan de pols te houden. Analyses van de data die al dat ict-vernuft oplevert, maken verdere optimalisaties en kostenbesparingen mogelijk.


Regelkamers


Ook in de watersector maken de vele ict-eilandjes met individuele pc’s en eigen logboeken plaats voor centrale, uitstekend geoutilleerde regelkamers die een wijdvertakte infrastructuur van installaties, systemen en monitoringin- strumentarium aanzwengelen. Niet alleen de procesvoering en het volgen van ontwikkelingen worden verbeterd, de centraal gestuurde en gebundelde ict stelt organisaties in staat beter kennis te delen en medewerkers sneller te mobiliseren bij eventuele storingen en calamiteiten, en bij effi ciënt onderhoud.


Data-analyse


Door de big data uit te pluizen en slim toe te passen kun- nen waterprofessionals nieuwe inzichten opdoen, processen nog effi ciënter maken en besparingen realiseren. Dat gebeurt ‘realtime’. In jargon: ‘streaming analytics’, in dit geval een wel heel toepasselijke term voor organisaties die hun water- stromen voortaan continu kunnen monitoren. Dit soort data- analyse gaat onbetwist de norm worden in het moderne watermanagement: watermanagement 4.0.


Internet-of-things Sensoren worden steeds kleiner, kunnen steeds meer para meters tegelijk meten en kunnen tien jaar met dezelf- de batterij. Bedrijven als Microsoft, KPN, T-Mobile ont- wikkelen nieuwe communicatienetwerken waarmee de data van al die sensoren online kan worden verzameld. Het Internet-of-things staat nog in de kinderschoenen en zal een grote rol gaan spelen in het waterbeheer, zeker in het stedelijk waterbeheer. Bestaande centrale regelkamers zullen de komende jaren sterk worden uitgebreid om nog meer ‘big data’ te kunnen verwerken en analyseren.


Vier regelkamer In deze WaterForum met het thema ict laten we vier regelkamers zien in de watersector: • Waterbedrijf Limburg - rioolwaterzuiveringen • Vitens - drinkwaterdistributienet Friesland • Rijkswaterstaat - Watermanagementcentrum • Platform Water Vallei en Eem - afvalwaterketen


WATERFORUM MEI 2017


17


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48