This page contains a Flash digital edition of a book.
VEMW tegen hogere rioolheffing voor Amsterdamse grootwatergebruikers


Bedrijven in Amsterdam die jaarlijks meer dan 300 kubieke meter water op het riool lozen, betalen hiervoor sinds 1 janu- ari 2017 een tarief naar gebruik. Grootwatergebruikers gaan door deze nieuwe heffing veel meer betalen. VEMW heeft hier samen met Ondernemend Amsterdam bezwaar tegen aan- getekend.


De Amsterdamse gemeenteraad wil een eerlijker verdeling van de kosten volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’. Daarnaast wil de gemeente het spaarzaam watergebruik stimuleren. Volgens VEWM houdt de gemeente echter on- voldoende rekening met de hoeveelheid water die bedrijven feitelijk lozen. VEMW heeft vooral moeite met het ‘zaagtand- model’, waardoor de hoogte van de rioolheffing met sprongen omhoog gaat. Bedrijven die 100.000 kubieke meter water gebruiken, betalen voortaan 49.000 euro. Maar bij 1 kubieke meter meer loopt de rioolheffing ineens op tot 91.000 euro, zo constateert VEMW .


Eerst testen met grootschalig winnen alginaat uit afvalwater


Op de rioolwaterzuivering Apeldoorn van Waterschap Vallei en Veluwe worden momenteel testen uitgevoerd om op grote schaal alginaat te winnen uit zuiveringsslib dat achterblijft bij een Nereda-installatie. Dit alginaat heeft een aantal unieke eigenschappen. Het kan water vasthouden maar ook afstoten. Hierdoor kan het breed toegepast worden, bijvoorbeeld in de tuinbouw, de papier- en de betonindustrie. Het kan worden gebruikt als verdikkings- of verlijmingsmiddel, als coating of als stabilisator. Diverse marktpartijen hebben al interesse getoond om het algi- naat te gaan toepassen, bijvoorbeeld als betoncoating.


De resultaten van de proeven worden meegenomen bij de bouw van de twee full scale alginaatfabrieken in Zutphen en Epe, die naar verwachting begin 2019 gereed zijn.


Wetsus-team wint Amerikaanse prijs voor verwijderen van fosfaat uit oppervlaktewater


Een Nederlands team onder leiding van Wetsus heeft de eerste fase van de prestigieuze George Barley Prize ge- wonnen. In Florida nam Wetsus-onder- zoeker Prashant Kumar een prijs van 25.000 dollar in ontvangst voor een op- lossing voor het verwijderen van fosfaat uit oppervlaktewater met een combina- tie van flocculatie en adsorptie. Van de 77 inzenders mochten vijf teams een pitch doen. De Wetsus-inzending was de enige niet-Amerikaanse inzending in de top vijftien.


De George Barley-prijs van de Ever- glades Foundation wil de ontwikkeling stimuleren van nieuwe technieken die fosfaat tot ultralage concentraties (10 ppb) kunnen verwijderen, tegen accep- tabele kosten en met een klein ruimte- beslag. Binnenkort start fase twee van de competitie, waarin de systemen die nog in de race zijn op laboratoriumschaal worden getest en gedemonstreerd. Daarna volgt opschaling, tot er in 2020 een werkende installatie in de Evergla- des staat. De uiteindelijke winnaar krijgt de overall prijs van 10 miljoen dollar.


De oplossing die het Wetsus-team voorstelt, is een technologie die het oplosbare fosfaat in oppervlaktewater kan binden aan een ijzerhoudend adsorbens. Middels regeneratie van het adsorbens blijven de kosten laag en kan het fosfaat zelfs in bruikbare vorm wordt teruggewonnen.


Wetsus werkt bij het onderzoek samen met Stowa, waterschap Brabantse Delta en de bedrijven Green Water Solution, ICL, Kemira, Oosterhof Holman.


WATERFORUM MEI 2017


7


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48