This page contains a Flash digital edition of a book.
THEMA ICT


Dag en nacht


Donderdag 12 januari 2017, windkracht 9. Met windstoten van 115 km/uur teisterde de eerste offi ciële storm van het jaar ons land. Op vrijdag de dertiende kwam een tweede storm opzetten, met een fl inke stormvloed in het vooruit- zicht. Waterbeheerders zetten alvast hun gemalen aan om het overvloedige water met een lager polderpeil op te van- gen. De coupures bij Den Oever en Delfzijl werden gesloten, net als de Hollandsche IJsselkering bij Krimpen aan den IJssel. Maar uiteindelijk beukte het onheil net een uurtje later op de Zeeuwse en Zuid-Hollandse kust.


Het maximum van de voorspelde storm viel niet met het springtij samen, zodat een zeer hoge stormvloedstand uit- bleef. Uiteindelijk hoefden zowel de Oosterscheldekering als de Maeslantkering in de Nieuwe Waterweg niet dicht, terwijl de teams daar al dagen paraat stonden. “Het scheelde een paar decimeter”, blikt Jan Kroos (Rijkswaterstaat) terug. Het hoofd van het team Kust van het Watermanagementcentrum (WMCN) in Lelystad had tijdens de stormdagen dienst in het tijdelijke crisisteam in de Waterkamer van het WMCN, een sa- menwerkingsverband van Rijkswaterstaat, waterschappen, veiligheidsregio’s en het KNMI.


de vinger aan de pols


Waterstandprognose “We zien een stormvloed al dagen van tevoren aankomen. Een etmaal ervoor richten we de Waterkamer in met ons speciale team: vijf mensen van Rijkswaterstaat en een ge- specialiseerde meteoroloog van het KNMI. Van het KNMI krijgen we steevast elke zes uur de weersverwachtingen, tijdens een stormvloed om de drie uur. We maken daar driftig gebruik van om snel onze eigen waterbewegingsmodellen te draaien en zo de waterstandprognoses te maken. Gelukkig viel het in januari mee. We konden de waarschuwing voor heel hoge waterstanden al snel naar beneden bijstellen.”


Maar het bleef spannend tot aan Delfzijl, aldus Kroos: “Toen bleek het oog van de depressie zich echter meer richting Duitsland te verplaatsen. De hoogwaterstand kwam zo’n tien centimeter hoger uit dan wij hadden voorspeld. Dus onze verwachtingen kwamen erg goed overeen met de werkelijke ontwikkelingen. Dan ben je echt heel goed bezig. In Duitsland had men met deze stormvloed een veel grotere marge.”


18 WATERFORUM NR 3


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48