This page contains a Flash digital edition of a book.
ACTUEEL


Proefi nstallatie op rwzi Enschede gaat eiwitten maken uit ammonium


Op rioolwaterzuivering Enschede van waterschap Vechtstromen is een proef- installatie offi cieel in gebruik genomen die eiwitten maakt uit ammonium dat wordt teruggewonnen uit de retour- stroom van de slibontwatering. De on- derzoekers gebruiken het ammonium, samen met zuurstof, waterstof en kool- dioxide, voor de voeding van bacteriën in een eiwitreactor van Avecom en KWR Watercycle Research Institute. De reactor van 500 liter moet dagelijks 1 kilogram eiwit opleveren.


Zuiverheid


Het onderzoek richt zich onder meer op het analyseren van het geproduceerde


eiwit op zuiverheid en voedingswaarde. Ook wordt gekeken of er voldoende barrières zijn ingebouwd die eventuele pathogenen uit het afvalwater tegen- houden. Het eiwit wordt namelijk niet rechtstreeks uit het afvalwater gepro- duceerd. Eerst haalt een luchtstripper van Nijhuis Water Technologies het ammonium uit de retourstroom van de slibontwatering. Hierbij wordt het re- tourwater verhit tot 60 graden Celsius. Vervolgens wordt het ammonium met zwavelzuur uit het water geabsorbeerd.


Wereldvoedselprobleem De productie van eiwitten uit grond- stoffen afkomstig uit rioolwater kan een


oplossing zijn voor het wereldvoedsel- probleem. Door de groeiende wereld- bevolking zal de vraag naar voedsel groeien. Hierdoor zullen eiwitten voor het voedsel van mens en dier steeds schaarser worden. De productie van ei- witten uit het ammonium uit afvalwater kan een alternatieve bron worden voor voedselsupplementen zoals soya.


De ontwikkeling van het proces vindt plaats binnen het Power-to-protein project dat deel uitmaakt van het TKI Watertechnologie programma.


Aqua Nederland vakbeurs: meer exposanten dan ooit Dit jaar toonden op de Aqua Nederland vakbeurs en Riole-


Wafi lin directeur Harry van Dalfsen (rechts) op de Aqua Nederland vakbeurs bij zijn installatie die melk kan indikken.


ringsVakdagen 340 exposanten hun nieuwste producten en diensten op het gebied van watertechnologie en riolering. Daarmee was het aantal exposanten op deze elfde editie groter dan ooit. Voor de bijna 10.000 bezoekers was er op de drie beursdagen dan ook veel te zien.


Op hun AquaLounge-stand toonden drie organisatoren van de vakbeurs, Envaqua, Water Alliance en Netherlands Water Partnership, de nieuwste nufjes op het gebied van water- technologie. Zo stond er het Concentrated milk-systeem van het Friese Wafi lin. Volgens senior director Harry van Dalfsen (rechts op foto) zijn het spannende tijden, omdat het systeem momenteel wordt beproefd op de Diary Campus in Leeuwar- den. Het systeem gaat het melkboeren mogelijk maken hun melk op de boerderij te concentreren en het volume tot de helft te reduceren, zodat ze kunnen besparen op koel- en transportkosten.


6 WATERFORUM NR 3


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48