This page contains a Flash digital edition of a book.
INDUSTRIEWATER


Nalco Water en Microsoft werken samen in de cloud


Big data uit duizenden koeltorens


Door Adriaan van Hooijdonk


Over de hele wereld heeft Nalco Water, leverancier van chemicaliën en automatiseer- der van waterbehandelingsprocessen, 36.000 3D Trasar-systemen geïnstalleerd, veelal in koeltorens. Dat betekent dat het bedrijf jaarlijks uit 27 miljoen datapunten gegevens kan verzamelen over potentiële corrosie, vorming van minerale aanslag en microbiële verontreinigingen. Vorig jaar was de oogst vijf terabyte aan data. Slimme software van Microsoft maakt het mogelijk om aan de hand van deze data bijvoor- beeld het optimale reinigingsmoment van membranen te bepalen.


Bedrijven maken steeds vaker gebruik van big data om hun dienstverlening te verbeteren. Geavanceerde hard- en software maakt het mogelijk om meer data te verzamelen, te bewerken en te bewaren. Daarnaast zijn er steeds meer mogelijkheden om in een verzameling losse data betekenis te vinden. Bijvoorbeeld uit de 36.000 3D Trasar-systemen (zie kader) die Nalco Water wereldwijd heeft geïnstalleerd. De


27 miljoen datapunten leveren een schat aan gegevens op. Het systeem spoort door middel van ultragevoelige sensoren potentiële corrosie, vorming van minerale aanslag en micro- biële contaminatie op in bijvoorbeeld koeltorens. Door op deze data slimme software los te laten, kunnen in de toekomst veel problemen worden voorkomen en zijn grote besparingen mogelijk.


30 WATERFORUM NR 3


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48