This page contains a Flash digital edition of a book.
COLOFON


WaterForum Vakblad voor de Watersector


Uitgever AcquiMedia


Henk van der Brugge Brouwerstraat 2-4, 3364 BE Sliedrecht T +31 (0)184 - 48 10 40 E info@acquimedia.nl


Bladmanagement en advertentieverkoop Henno Ploeg


henno@waterforum.net T +31 (0)184 - 48 10 46


Hoofdredactie Jac van Tuijn redactie@waterforum.net


Eindredactie Jeroen Bezem


Redacteuren Arjan Veering, Esther RasenbergPieter van den Brand, Olav Lammers en Adriaan van Hooijdonk


Concept en vormgeving Blind Angle en D’sign Rotterdam


Abonnementenadministratie Waterforum Magazine wordt op aanvraag en tegen betaling van abonnementsgeld (€ 49,95 ex. BTW) toegestuurd aan relevante doelgroepen. Aanvraag en/of mutaties via info@waterforum.net


Disclaimer


AcquiMedia heeft deze uitgave op de meest zorgvuldige wijze samengesteld. AcquiMedia (hoofd)redactie en auteurs kunnen echter op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de gegevens. Uitgever, hoofdredactie en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie in deze uitgave.


Copyright


AcquiMedia 2017 Auteursrecht op inhoud en vormgeving zijn voorbehouden aan de uitgevere. Gehele of gedeeltelijk overname van artikelen uit WaterForum is slechts toegestaan met bron- vermelding en na schriftelijke toestemming van de uitgever.


WaterForum als crossmediaal platform WaterForum biedt een platform waarbij meerdere media- vormen (magazine, website, digitaal magazine, digitale nieuwsbrief) kunnen worden ingezet voor het bereiken van uw communicatieve en commerciële doelstellingen.


www.waterforum.net WATERFORUM MEI 2017 3


Big data, daar draait het om in dit themanummer over ict. Krachtige computers die online enorme hoeveelheden meet- gegevens verzamelen en analyseren om processen inzich- telijk te maken of om te alarmeren. Het grote voordeel, zo blijkt uit de artikelen in deze uitgave, is vooral het kunnen anticiperen op veranderingen en het snel kunnen handelen. Er zijn altijd wel signalen die op een verandering duiden. Routinematige controles maken plaats voor online preventie.


We hebben het in dit nummer ‘Watermanagement 4.0’ ge- noemd, naar analogie van de komst van superslimme fabrie- ken in de industrie. Dat wordt ook wel de vierde industriële revolutie genoemd, na de introductie van de stoommachine, de lopende band en de robot. De industrie staat aan de vooravond van flexibilisering van productieprocessen die alles kunnen maken op basis van ‘big data’ die continu wordt geanalyseerd. Welkom in het cybertijdperk en het Internet- of-things. Allemaal grote woorden die vaak gaan over zaken die er allang zijn. Zo kunt u in deze uitgave lezen over vier regelkamers die al jaren operationeel zijn voor het centraal aansturen van het waterbeheer en van waterbehandelings- processen. Zo heel nieuw is het dus allemaal niet. Maar de trend wordt steeds duidelijker. Waterbeheerders en waterbe- handelaars hoeven straks hun kantoren niet meer uit.


Wel liggen er twee gevaren op de loer. Er kunnen fouten zitten in de onderliggende algoritmes en modellen en als er niemand in het veld is om kijken wat er precies gebeurt, kunnen die fouten lang onopgemerkt blijven. En dan is er natuurlijk de ‘cyber crime’. Een niet meer weg te denken ‘rat race’ tegen hackers die altijd zal blijven vragen om nieu- we beveiligingssystemen. Of het nu gaat om criminelen of terroristen, of gewoon om slimme jochies die inbreken om goedkoop een film te kunnen downloaden.


Veel leesplezier.


Jac van Tuijn Hoofdredacteur Waterforum Magazine


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48