This page contains a Flash digital edition of a book.
INHOUDSOPGAVE


“Harde en zachte kustbescherming. Het is de combinatie!”


Als je dijken niet kunt onderhouden, geeft dat schijnveiligheid, zo stelt Bregje van Wesenbeeck van Deltares in een interview met WaterForum. Ze pleit voor de combinatie van harde en zachte maatregelen.


Watermanagement 4.0: waterbeheer met big data


In de industrie noemen ze het de vierde revolutie. Na de stoommachine, de lopende band en de robot, vindt nu een automati- seringsgolf plaats met ‘big data’. Deze golf zal ook het watermanagement ingrijpend veranderen. De trend is al ingezet: vier online regelkamers in beeld.


Big data uit duizenden koeltorens


Nalco Water heeft bij haar industriële klanten over de hele wereld online monito- ringssystemen staan die jaarlijks vijf terabyte aan data opleveren. Nalco kan daarmee zijn klanten op het spoor brengen van mogelijk- heden om water te besparen.


12


Tweede demiwaterfabriek nadert voltooiing


Over een paar maanden opent Evides Industriewater een nieuwe demiwaterfabriek (DWP) op de Maasvlakte. De huidige fabriek in de Botlek heeft zijn maximale capaciteit bereikt. De nieuwe DWP is grotendeels gebaseerd op het ontwerp van de eerste DWP, maar wel met enkele interessante vernieuwingen.


Slimmere aansturing van gemalen


Een slimmere aansturing van gemalen stelt waterschappen in staat beter te inspe- len op de op elkaar ingrijpende gevolgen van klimaatverandering, bodemdaling en intensivering van het landgebruik. Ze moeten daarvoor wel nauwkeurigere gegevens hebben over de debieten.


17


‘Digitalisering OMGEVINGSWET


Omgevingswet moet behapbaar blijven’


De digitale ondersteu van de Omgevingswe


Een omgevingsloket waar burgers en bedrijven met een druk op de knop alle in- formatie over een specifi eke locatie krijgen. Het klinkt fantastisch, maar zover is het nog lang niet. Het digitaliseren van alle data en de bouw van de gemeenschappelijke data- bank is een risicovolle monsterklus.


1 digitaal loke 2019


De Omgevingswet treed in werking. Een deel van informatie voor de digitale


34


Verder in dit nummer Actueel & agenda


Column : Nepnieuws, sjoemelmest en het peloton


Thema ICT: De strijd tegen hackers, scriptkiddies en kleine foutjes


6 11 26 WATERFORUM MEI 2017 5 36 Nu


Vaak kennen voorzieningen en gegevensbestanden weinig samenhang en is de aansturing en financiering ervan niet eenduidig georganiseerd. Veel gegevens zijn niet geschikt, betrouwbaar en bruikbaar genoeg voor initiatiefnemers.


Thema ICT: In de praktijk


Meer voedsel met kleinere pixels Bedrijvenregister


28 42 46


40


ondersteuning van de wet is op orde.


30


Voordele


Eenduidige i Versnelling in Minder onde Meer kwalite de gegevens


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48