This page contains a Flash digital edition of a book.
THEMA ICT


“Objecten in de watersector hebben een lange levensduur, waardoor gemalen, sluizen en waterbehandelingssinstalla- ties nog worden aangestuurd met computers en bijbehoren- de bedieningssystemen die allang niet meer gangbaar zijn”, weet Marcel Jutte, managing director bij Hudson Cyber tec. Zijn bedrijf is gespecialiseerd cybersecurity en heeft vaak te maken met waterinfrastructuur. De oude systemen in regelkamers zijn volgens hem zeer gevoelig voor hackers en scriptkiddies. Een mogelijke oplossing zijn patches, stukjes software die automatisch updates aanbrengen en codes veranderen.


Testen


Het gebruik van patches maakt het centraal beheer volgens Jutte eenvoudiger en geeft de netwerkomgeving een betere bescherming. Patches zijn binnen de it-sector een beproef- de manier om kwetsbaarheden te verhelpen. Echter, niet alle softwareleveranciers kunnen met patches overweg en het uitrollen van een patch kan ertoe leiden dat een controlesys- teem niet meer naar behoren functioneert. “Gelukkig testen de meeste leveranciers nu belangrijke besturingssysteempat- ches, om te zien of hun software daar goed mee om kan gaan”, zegt Jutte.


Veel SCADA/HMI-systemen staan in de procesautomatise- ringsomgevingen die nu, min of meer, aan elkaar gekoppeld worden via de centrale regelkamers. Hierdoor ontstaan in de centrale regelkamers extra ‘entrypoints’ voor deze systemen. Daarmee staan de centrale regelkamers gelijk voor een nieu- we uitdaging: implementatie van een goed beheersbeleid voor de systemen die de installaties monitoren.


Aanvallers


Onderlinge spionage lijkt volgens Jutte in de Nederlandse watersector nauwelijks een rol te spelen. Terroristen kun- nen proberen het drinkwater te vergiftigen, waarbij ze de sensoren die dit zouden moeten meten, buiten werking stel- len. “Gelukkig is de kans hierop ook nog steeds klein. Een groter gevaar zit wellicht in het onbedoeld foutief handelen door de medewerkers zelf”, zo denkt Jutte. “Bij een verre- gaande integratie van systemen, kan een simpele fout ver- regaande gevolgen hebben. En dan zijn er nog de reguliere hackers en scriptkiddies, die vanuit nieuwsgierigheid kijken hoever ze kunnen binnendringen in systemen en mogelijk onbedoeld voor schade zorgen.”


Risicogedreven aanpak


Jutte: “Midden in de dynamiek van watermanagement 4.0 moet de watersector goed oog houden voor het cyberse- curityniveau van hun procesautomatisering. De Europese NIS-directive dwingt waterbedrijven tot een risicogedreven aanpak van cybersecurity, zoals deze wordt beschreven in bijvoorbeeld de IEC 62443.” De drinkwatersector heeft dan ook baat bij een sectorbrede risicoanalyse, in overeenstem- ming met de IEC 62443, en een uniforme aanpak van se- curity-assessments. Jutte stelt dat zijn bedrijf hiervoor een speciale tool heeft, die duidelijk kan aangeven waar bedrijven en organisaties staan qua cybersecurity.


Marcel Jutte, managing director bij Hudson Cybertec


De verregaande automatisering van het waterbeheer en de waterbehandeling heeft veel voordelen. Denk aan effi ciencyverbetering en kostenbesparing. Maar dit water- management 4.0 heeft ook een keerzijde. Door de koppeling en integratie van systemen via het internet, kan de infrastruc- tuur kwetsbaarder worden. Hoe bescherm je je bijvoorbeeld tegen terroristen, hackers en ‘scriptkiddies’? Of, misschien nog belangrijker: hoe zorg je ervoor dat een klein foutje door een medewerker geen desastreuze gevolgen krijgt?


WATERFORUM MEI 2017


27


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48