This page contains a Flash digital edition of a book.
CO2


-Prestatieladder zet in op


onderscheidend vermogen


Het aantal deelnemers aan de CO2 drachtgevers zetten de CO2


-Prestatieladder is enorm gegroeid en steeds meer op- -Prestatieladder in bij aanbestedingen. Door de groei van het


aantal deelnemers wordt het dringen op de hoogste niveaus van de ladder. “Het onderschei- dend vermogen is erg belangrijk, daarom hebben wij recent Handboek 3.0 gepubliceerd”, vertelt Gijs Termeer, manager van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Onderne- men (SKAO).


Tekst: Brian Heikamp D e CO2 leren van CO2


-Prestatieladder helpt bedrijven bij het stimu- -bewust handelen in de eigen bedrijfs-


voering, bij de uitvoering van projecten maar ook in de keten. Ruim 5 jaar geleden geleden is het door ProRail ont- wikkelde duurzaamheidsinstrument voor het eerst ingezet bij een aanbesteding en inmiddels zijn er al meer dan 650 bedrij- ven gecertifi ceerd voor de ladder. Meer dan 50 opdrachtge- vers (o.a. ProRail, Rijkswaterstaat en Alliander) en diverse de- centrale overheden zetten het duurzaamheidsinstrument in bij


aanbestedingen. De ladder wordt door opdrachtgevers veel- al ingezet als gunningscriterium, hoe hoger het ambitieniveau van het bedrijf, hoe hoger het gunningsvoordeel. Termeer: “Je ziet dat bedrijven door de fi nanciële prikkel worden gestimu- leerd om structureel CO2


te reduceren. Als een bedrijf zonder


ladder certifi caat zich inschrijft voor een aanbesteding waarbij de ladder wordt ingezet als gunningscriterium, dan verliest het bedrijf snel terrein ten opzichte van zijn concurrenten. Mede daarom hebben al veel bedrijven de ladder beklommen.’ Nr.5 - 2015 OTAR


O Nr.5 - 2015TAR 43


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48